Titkos információk szerzése, azaz kül- és belföldi „ellenséges” szervezetek és személyek felkutatása. A szervezetekbe való beépülés után tagjaik, munkamódszereik, anyagi eszközeik, terveik, kül- és belföldi kapcsolataik felderítése.

Operatív kombinációk (akciók) végrehajtása: „Ellenséges” szervezetekbe való beépülés, operatív játszma kezdeményezése és végrehajtása (pl. félrevezető információk továbbítása, bomlasztás). Titkos operatív intézkedések foganatosítása (pl. figyelés, bizonyítékok szerzése).

„Ellenséges” tevékenységet folytató személyek felkutatása, felderítése.

Fogdai felderítés és börtönelhárítás. A fogdai felderítés a folyamatban lévő büntetőügyekben a nyomozás „segítését” jelentette, a börtönelhárítás pedig a már elítélt személyek körében végzett figyelést.

Preventív védelem és operatív ellenőrzés. Preventív védelemre, azaz megelőzésre főként a hadseregben szerveztek hálózatot, a korabeli indokolás szerint azért, mert a hadsereg az ellenséges érdeklődés előterében volt, illetve a sorkatonaság miatt a személyi állomány rendszeresen és jelentős mértékben cserélődött. Volt erre lehetőség más – például ifjúsági vagy kulturális – területen is, de a prevencióra alkalmasabbnak tartották a hálózaton kívüli kapcsolatok felhasználását.

A hálózati munka egyes részfeladatainak teljesítése. Beszervezési jelöltek felkutatása és – kivételesen – beszervezése. Beszervezési jelöltek felkutatása esetén úgy kellett a részfeladatokat adni a hálózati személynek, hogy lehetőleg ne jöjjön rá a feladat valódi céljára. Mivel előfordulhatott, hogy a hálózati személy gyanút fog, ilyen feladatot csak teljesen megbízható személy kaphatott. Beszervezést csak előzetes kiképzés után, kivételesen indokolt esetben és külföldön hajthatott végre hálózati személy.

Személyes és személytelen összeköttetés fenntartása. Ezekre a feladatokra csak előzetesen kiképzett, teljesen megbízható titkos munkatársakat lehetett felhasználni. A személyes összeköttetés egy másik, külföldön tartózkodó hálózati személy beszámoltatását és feladattal ellátását jelentette, kivételes esetben, ha az operatív tiszttel való találkozás valamilyen okból nem volt lehetséges. A személytelen összeköttetés pedig technikai eszközök igénybevételével – például egy levél rejtekhelyen történő elhelyezésével vagy onnan való elhozásával – történő kapcsolatfelvételt jelentett.

Rezidensi teendők ellátása: A rezidens – a 005/1972. számú belügyminiszteri parancs szerint – egy titkos munkatárs volt, aki az operatív tiszt irányítása és ellenőrzése mellett hálózati személyek egy csoportját vezette. Rezidensek főként a hadseregben működtek, de kivételesen más területen is alkalmazhatták őket. A 005. számú parancs csak hálózati személyt engedett rezidenshez kapcsolni. Ezt a szabályt azonban nemcsak a gyakorlatban, hanem már a parancsok, utasítások szintjén sem vették komolyan. A Magyar Néphadseregben a III/IV. csoportfőnök utasításai alapján társadalmi kapcsolatokat is lehetett rezidens alá rendelni, sőt sorkatonák esetén ez volt a tipikus. A börtönelhárításra vonatkozóan pedig a belügyminiszter-helyettes 0021/1973. számú utasítása mondta ki: „A börtönelhárítás hálózatában titkos munkatárs (rezidens) a büntetés-végrehajtás szervezetszerű titkos együttműködésbe bevont azon hivatásos beosztottja vagy polgári alkalmazottja, aki megbízhatóságánál, személyi tulajdonságainál, a büntetés-végrehajtási intézetben meglevő helyzeténél fogva az operatív tiszt irányítása, ellenőrzése mellett a tájékoztatók egy csoportját vezeti és neveli.” A „tájékoztató” nem volt a hálózat része. Ugyanezen parancs szerint a titkos munkatársat – aki nem lehetett az intézet parancsnoka, annak helyettese, továbbá a pártszervezet választott funkcionáriusa – a tájékoztatókkal való kapcsolattartáson kívül más feladattal megbízni csak a BM III/1. Osztály vezetőjének engedélyével lehetett.?

Egyéb operatív megbízatások teljesítése: például postai küldemények ellenőrzése, operatív technikai eszközök elhelyezésében és működtetésében (pl. lehallgató készülék) történő segítségnyújtás. Konspirált (K-) lakás legalizálásában való közreműködés és találkozási (T-) lakások rendelkezésre bocsátása.