Kónyáné Kutrucz KatalinPetrikné Vámos Ida

Ügynöksorsok
Ügynök? Sorsok?

A rendszerváltozás óta sokakban felmerült, hogy az 1945 és 1990 között beszervezett hálózati személyek listáját nyilvánosságra kell hozni. Jogos-e ez az elvárás? Erre a kérdésre nem lehet egyszerűen „igen”-nel vagy „nem”-mel válaszolni. Az jogosnak gondolt kívánalom, hogy a politikai rendőrség korabeli tudatos kollaboránsait megismerje a közvélemény, de azonnal felvetődik a kérdés, hogy milyen történeti források alapján ültethető valaki a nyilvánosság „szégyenpadjára”, és – egy vélel­mezett társadalmi közmegegyezésre apellálva – melyik fórum teheti ezt meg. Ez a honlap segítséget kíván nyújtani e problémakörben való eligazodáshoz. Teszi ezt egyrészt azzal, hogy közli a már e címen megjelent könyv teljes szövegét. Másrészt a közölt esetek egy részéhez az állambiztonsági szervek működésének és tagjai gondolkodásmódjának és természetesen az egyes eseteknek a jobb megértését elősegítő dokumentumokat mutat be. Teszi továbbá azzal, hogy folyamatosan új eseteket (sorsokat) mutat be, immár a jobb megértést elősegítő dokumentumokkal együtt.

irogep