Fedőnév, fedőszám:

Piros

Minősítés:

rezidens

Foglalkozás:

italboltvezető

Iskolai végzettség:

7 elemi, egyes adatok szerint 8 általános

Beszervezés alapja:

elvi (hazafias)

Az együttműködés időtartama:

1958–1960

Foglalkoztató szerv:

BM Határőrség 10. Kerületi Parancsnokság

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet

Tartótisztek:

Bernáth Pál hadnagy

Források:

6-os karton, B-94236 ?

„Piros” fedőnevű hálózati személyt – mint az a minősítéséből is kitűnik – azért szervezték be, hogy a hozzá beosztott, alacsonyabb minősítésű hálózati személyek egy csoportját vezesse. Amint az a beszervezési javaslatban szerepel, „Duna” és „Buza” fedőnevű informátorokat szerették volna hozzákapcsolni. E két informátorról fedőnevükön és lakóhelyükön kívül pusztán annyit tudunk, hogy mire „Piros” el tudta volna látni rezidensi feladatait, a két személyt alkalmatlanságuk miatt kizárták a hálózatból.

Tartótisztjének jelentése szerint „Piros” így informátori feladatokat látott el, és a községben élő határsértéssel és árucsempészéssel foglalkozó, továbbá az ellenséges személyek feldolgozását végezte. Arra, hogy a valóságban milyen „munkát” végzett következtetni csak a B-dossziéban írtak alapján lehet, M-11532-es számú dossziéja ugyanis nincs az ÁBTL-ben.

Tartótisztje azt írta róla 1959. december 11-én, hogy „A nevezett személynek hozzánk való viszonya jó, amit bizonyít az is, hogy állandóan tájékoztat bennünket a község politikai hangulatáról, és minden legapróbb politikai megnyilvánulásra is felhívja a figyelmünket. A vele való további foglalkozásra alkalmasnak látom. A munkához való viszonya jó, és mindenkor igyekszik a tőlünk kapott feladatokat a legjobb tudása szerint végrehajtani. A nevezettnél a beszervezése óta eltelt idő alatt soha nem vettem észre azt, hogy dezinformatív jelentést adott volna. Bár a jelentéseit mindenkor ellenőriztem, és soha nem tapasztaltam nála, hogy félrevezetett volna bennünket. A legtöbbször írásos jelentést ad, egy két esetet kivéve amikor olyan körülmények játszanak közre, mint a Szövetkezetnél való elfoglaltsága, akkor nem ad írásos jelentést, de szóban elég jól visszaadja azt az adatot, amit közölni akar velünk.”

1960 augusztusában „Piros” a község párttitkára lett, majd a felsőbb pártszervezet hat hónapos pártiskolára küldte. Az is kiderült, hogy a felsőbb pártszervezet tervei szerint – a pártiskola elvégzése után – „Piros” körzeti függetlenített párttitkár lesz. Függetlenített párttitkár azonban nem lehetett hálózati személy is. Ezért a hálózatból való kizárását kellett javasolni. A javaslat szerint „ezen kötött kapcsolat mellőzése nélkül is [sic!], hivatalos beszélgetések során tudomásunkra hozhatja azokat az eseményeket, melyek bennünket érdekelnek. Mint pártfunkcionárius nem szükséges, hogy velünk titkos úton tartsa a kapcsolatot. […] Megmondom neki, hogy nem szükséges nekünk, hogy titkosan találkozzunk, mint párttitkárral mindenütt beszélgethetünk hivatalosan, minden feltűnés nélkül.”

Azt is tartalmazta a javaslat, hogy a szokásostól eltérően ne írassanak alá „Pirossal” titoktartási nyilatkozatot, mert „mint párttitkár rossz néven venné”. A dossziéban valóban nincs kizáráskori titoktartási nyilatkozat, van azonban egy jelentés arról, hogy hogyan közölték „Pirossal” a kizárás tényét.