A) Az érintett személy a hálózati iratok alapján a hatályos törvény szerint és ténylegesen is együttműködött a politikai rendőrséggel

Az első csoportba sorolt hálózati személyek a levéltári iratok alapján megfelelnek a törvényi kritériumoknak, s így – bár tevékenységük súlya nem azonos – egyaránt a politikai rendőrséggel együttműködők táborába tartoztak. Ezt tanúsítják a következő esetek.

Fedőnév, fedőszám:

Pásztor István, 18/3

SZT-fedőszáma: 359, E-6?

Minősítés:

ügynök, 1960-tól társadalmi kapcsolat, 1968-tól SZT-tiszt

Foglalkozás:

tisztviselő, újságíró

Iskolai végzettség:

mezőgazdasági főiskola

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1946/1947–1960, 1968–1989

Foglalkoztató szerv:

Magyar Államrendőrség ÁVO I. alosztály?

ÁVH

1957-től BM II/5-a alosztály

1965-től BM III/III-3/b alosztály

Foglalkoztatás vonala:

Független Kisgazdapárt

Tartótisztek:

Horváth Árpád főhadnagy?

Zalai Emil rny. százados?

Nagy Mózes rny. főhadnagy?

Orosz István r. őrnagy

Bakonyi Imre r. százados?

Források:

6-os karton, B-91556, O-14520/1–5.? (O-14520/1, O-14520/2),

O-14820/1– 1/a?, „E/6” SZT illetményügyek?

Fedőnév, fedőszám:

Bányász Tamás, 1968-tól Szigeti Tibor

Minősítés:

börtönügynök, 1968-tól ügynök, 1973-tól titkos megbízott

Foglalkozás:

bányamunkás, órás

Iskolai végzettség:

gimnáziumi érettségi

Beszervezés alapja:

presszió

Az együttműködés időtartama:

1954–1957, 1968–1984

Foglalkoztató szerv:

BM Büntetés-végrehajtási Parancsnokság Operatív Osztály

1968-tól BM Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

III/II. alosztály (1971-től osztály)

Foglalkoztatás vonala:

volt „horthysta” katonatisztek ellenőrzése, 1968-tól kémelhárítás

Tartótisztek:

Baranya Sándor bv. hadnagy?

Stadler Gábor r. hadnagy?

Horváth László r. alhadnagy

Bartha Béla r. hadnagy?

Források:

6-os karton, M-40238

Fedőnév, fedőszám:

Kovács Elemér, 1965-től Lajtai

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

igazgató-tanító

Iskolai végzettség:

tanítóképző

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1955–1956, 1965–1966

Foglalkoztató szerv:

BM Vas Megyei Főosztálya Szentgotthárdi Járási OsztályBM Vas Megyei Főosztálya Szentgotthárdi Járási Osztály

1965-től BM 3. Határőrkerület Felderítő Osztály, Zalaegerszeg

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet, nyugati elhárítás

Tartótisztek:

Sebők Imre áv. hadnagy

Papp György hőr. őrnagy (beszervező)

Feigel János r. őrnagy

Források:

6-os karton, B-82150, M-24163

Fedőnév, fedőszám:

Ugrai György

Minősítés:

T-lakástulajdonos (1956–1960, 1964–1969), tájékoztató (1971), börtönügynök (1971–1980), ügynök (1980–1989)

Foglalkozás:

hivatásos katonatiszt, középiskolai tanár

Iskolai végzettség:

tanítóképző, jogi egyetem, hadapród- és tartalékos tiszti iskola

Beszervezés alapja:

lojális

Az együttműködés időtartama:

1956–1960, 1964–1969, (1970)1971–1989

Foglalkoztató szerv:

BM III/1-a alosztály
1957-től BM II/1. Osztály
1964-től BM III/IV-2. Osztály
1971-től BM III/1-g alosztály
1980-tól BM III/III-3/a alosztály

Foglalkoztatás vonala:

T-lakástulajdonos, egyéb vonal

Tartótisztek:

Mátraházi Elemér áv. százados?
Wéber Ferenc r. százados?
Hetyei József r. őrnagy?
Sinka Miklós r. százados?
Mihók János r. alezredes?
Krizsik László r. százados?
Szalai József r. százados
Dudás László r. főhadnagy
Kérdő István r. őrnagy?
Tóth Lajos r. százados
Bodnár Béla r. főhadnagy
Farkas Antal r. hadnagy

Források:

2 db 6-os karton, 6/d karton, B-90956, B-90956/1, M-38202

Fedőnév, fedőszám:

Vasvári István

Minősítés:

ügynök, 1973-tól titkos megbízott

Foglalkozás:

(fő)könyvelő

Iskolai végzettség:

jogi egyetem

Beszervezés alapja:

terhelő adatok

Az együttműködés időtartama:

1957, 1964–1982

Foglalkoztató szerv:

BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. alosz-tály, illetve – 1971-től – osztály (1964–1967, 1969–1982)
BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. alosztály (1967–1969)

Foglalkoztatás vonala:

kémelhárítás, „volt horthysta, fasiszta elemek és ellenforradalmi személyek ellenőrzése”

Tartótisztek:

Danyi Lajos rny. főhadnagy
Cs. Nagy Ferenc r. százados?
Tusják János r. százados
Bakó István r. őrnagy?
Szép Imre r. őrnagy?

Források:

6-os karton, 6/a karton hátlapja, B-77576, M-27851, M-30181, M-39454, O-12890

Fedőnév, fedőszám:

Lakatos Péter?

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

egyetemi hallgató

Iskolai végzettség:

szakérettségi

Beszervezés alapja:

nincs adat?

Az együttműködés időtartama:

1957–1960

Foglalkoztató szerv:

BM Országos Rendőr-főkapitányság II/3-d alosztály (1957. május-tól BM II/5-d alosztály)
1957. októbertől BM II/3-1. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

Beszervezésekor konkrét ügyben foglalkoztatták, de valószínűleg több ‘56-os ügyében is jelentett, 1957 októberében átvette a hírszerzés, és külföldre küldték

Tartótisztek:

Bodrogi László rny. őrnagy?
Harangozó Szilveszter rny. százados?
Porteleki László r. főhadnagy?
Rausch János rny. százados
Székely László r. őrnagy
Dobai János r. őrnagy?

Források:

Bt-616, Mt-491,? V-141853, V-141853/1, O-11802/29

Fedőnév, fedőszám:

Szabó László

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

tanár

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

terhelő

Az együttműködés időtartama:

1957–1960, 1967–1971

Foglalkoztató szerv:

BM Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály
1958-tól BM Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály Karcagi Kirendeltsége
1967-től BM III/III-2/b alosztály

Foglalkoztatás vonala:

középiskolai elhárítás, majd belsőreakció-elhárítás

Tartótisztek:

Hartman Bálint rny. alhadnagy
Békefi József rny. hadnagy
Fodor Sándor r. őrnagy
Horváth Lajos r. hadnagy

Források:

6-os karton, 6/d karton, B-91178, M-33222

Fedőnév, fedőszám:

Kutas Gábor

Minősítés:

ügynök, börtönügynök

Foglalkozás:

HÉV-vezető, kalauz, szállítómunkás

Iskolai végzettség:

8 általános, 2 gimnázium

Beszervezés alapja:

pressziós

Az együttműködés időtartama:

1957–?, 1965–1968

Foglalkoztató szerv:

BM II/8-g alosztály Kistarcsai Közbiztonsági Tábor Közbiztonsági Őrizet Végrehajtó Országos Parancsnokság
1965-től BM BRFK Politikai Osztály területi alosztály

Foglalkoztatás vonala:

nincs adat

Tartótisztek:

Várhegyi Imre rny. hadnagy
Irányi Miklós r. százados

Források:

6-os karton, B-76409, M-27864, V-143086,? operatív karton (I/8. 9. d.)

Fedőnév, fedőszám:

Lázár

Minősítés:

informátor, ügynök, titkos megbízott

Foglalkozás:

gimnáziumi tanuló, levéltáros, jogtanácsos, múzeum­vezető

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1958–1960, 1966–1989

Foglalkoztató szerv:

BM 3. Határőrkerület Felderítő Osztály szombathelyi csoportja
1966-tól BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. alosztály (1971-től osztály)
1973-tól BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

Nyugatról visszatértek, majd kulturális és tudományos elhárítás

Tartótisztek:

Sovány György hőr. főhadnagy
Kovács Ferenc r. százados
Révi József r. főhadnagy?
Seffer István r. őrnagy?
Dékány őrnagy
Marócsik főhadnagy
Bán L. hadnagy
Selmeczki József őrnagy?
Lendvai Z. hadnagy
Péntek Imre főhadnagy

Források:

két 6-os, két 6/c karton, egy adatlap, két változásjelentés, két kódlap, adatlap, M-35221, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában (MNL OL) a XIX-B-1-ai-1-213/1860. sz. jelzet alatt található levél.

Fedőnév, fedőszám:

Sándor József

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

telefonszerelő

Iskolai végzettség:

8 általános

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1959–1960

Foglalkoztató szerv:

BM Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály V. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

belső elhárítás

Tartótisztek:

Lóránt Vilmos r. főhadnagy?

Források:

6-os karton, B-91785

Fedőnév, fedőszám:

Kabai

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

könyvelő

Iskolai végzettség:

8 általános

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1959–1973

Foglalkoztató szerv:

BM 8. Határőrkerület felderítő alosztály, Nyírbátor

Foglalkoztatás vonala:

belső elhárítás

Tartótisztek:

Bíró Bertalan r. főhadnagy
A Barabáson működő felderítő őrs tisztjei:
1960. júniustól Petró Miklós r. százados
1961. áprilistól Pisch Emil hőr. törzsőrmester
1962. júniustól Kovács Sándor hőr. főhadnagy
1963. januártól Csécsei Ferenc hőr. hadnagy
1964. júniustól Dóka Ferenc hőr. hadnagy
A záhonyi felderítő őrs tisztjei:
1965. áprilistól: Kovács Gyula hőr. főhadnagy
1966. augusztustól Csomáli János hőr. főhadnagy

Források:

6-os karton, M-34797, M-34797/1

Fedőnév, fedőszám:

Oláh Károly

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

könyvtáros

Iskolai végzettség:

érettségi (kizárásakor egyetem)

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1960–1968

Foglalkoztató szerv:

BM Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály II. alosztály
1961-től Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Kirendeltsége, Baja (1963-tól BM Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság III. Osztály Bajai Kirendeltség)

Foglalkoztatás vonala:

kémelhárítás

Tartótisztek:

Fehér Géza rny. főhadnagy?
Sándorffi István r. alhadnagy

Források:

6-os karton, M-28583, M-28583/1, O-11233, V-145338, V-151384

Fedőnév, fedőszám:

Kertész János

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

virágkertész

Iskolai végzettség:

felsőfokú technikum

Beszervezés alapja:

terhelő

Az együttműködés időtartama:

1965–1967

Foglalkoztató szerv:

BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-1. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

ellenforradalmárok és volt politikai elítéltek

Tartótisztek:

Bagi József r. hadnagy?
Négyesi Lajos r. hadnagy?

Források:

6-os karton, M-28920

Fedőnév, fedőszám:

Kiss László

Minősítés:

informátor, titkos megbízott

Foglalkozás:

egyetemi hallgató, majd középiskolai tanár és kollégiumi nevelőtanár

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1965–1978

Foglalkoztató szerv:

BM Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. alosztály
1968-tól BM Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. alosztály (1971-től osztály)

Foglalkoztatás vonala:

kémelhárítás, majd belső elhárítás, ezen belül közép­iskolai elhárítás, F-dossziésok figyelése

Tartótisztek:

Seres Sándor r. százados?
Dugonics Pál r. hadnagy

Források:

6-os karton, M-37881

Fedőnév, fedőszám:

Cserháti, 1980-tól Mátrai Pál

1984–1986 között Neuberger

Minősítés:

informátor, 1980-tól titkos megbízott

Foglalkozás:

sorkatona, rádió- és tévéműszerész, műszaki ellenőr

Iskolai végzettség:

középiskolai érettségi, felsőfokú technikum

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1966–1968, 1969–1971, 1980–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM 10. Határőrkerület balassagyarmati elhárító csoportja
BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály (1980–1984, 1986-tól)
BM III/I-2. Osztály (1984–1986)

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet; 1969-től a határőrség polgári alkalmazottainak ellenőrzése, kutatás, felderítés; 1980-tól belső elhárítás, volt politikai elítéltek és lumpen elemek megfigyelése

Tartótisztek:

Kalácska László hőr. százados?
Gajdár József r. hadnagy?
Drigán Sándor r. őrnagy
Józsa Mihály r. hadnagy

Kőrösi András r. őrnagy?
Karczagi Tamás r. őrnagy?

Források:

két 6-os karton, 6/b, 6/c, 6/d karton, adatlap, két változásjelentés, B-150003, Bt-1546/2

Fedőnév, fedőszám:

Bakó Tamás

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

szerszámlakatos

Iskolai végzettség:

4 polgári

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1967–1972[?]

Foglalkoztató szerv:

BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. alosztály (1971-től osztály)

Foglalkoztatás vonala:

szovjet objektum védelme

Tartótisztek:

Tóth Lajos r. százados

Források:

6-os karton, M-35780

Fedőnév, fedőszám:

Kolléga

Minősítés:

rezidens?

Foglalkozás:

üzletvezető (vendéglátóiparban)

Iskolai végzettség:

négy gimnázium

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1968–1973

Foglalkoztató szerv:

BM BRFK III/II-a alosztály

Foglalkoztatás vonala:

kémelhárítás

Tartótisztek:

Mikó István r. százados?

Források:

6-os karton, M-34826,? M-34837, M-34840

Fedőnév, fedőszám:

Abonyi

Minősítés:

informátor, 1973. júniustól titkos megbízott

Foglalkozás:

kertész, fűtő

Iskolai végzettség:

6 elemi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1967–1987

Foglalkoztató szerv:

BM 6. Határőrkerület felderítő alosztály, Kiskunhalas

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet

Tartótisztek:

Kardos Imre r. százados
Baráti István r. hadnagy
Kontra Antal r. hadnagy
Miklós Ferenc r. alhadnagy
Dankó István r. hadnagy
Komoróczki József r. főhadnagy

Források:

6-os karton, M-41536, M-41536/1–2.

Fedőnév, fedőszám:

Fonyódi Ferenc

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

idegenvezető

Iskolai végzettség:

gimnáziumi érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1977–1988

Foglalkoztató szerv:

BM III/II-8/b alosztály
1978-ban BM Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály siófoki alosztálya

Foglalkoztatás vonala:

idegenforgalmi elhárítás

Tartótisztek:

Varga László r. hadnagy,
Bálint Ferenc r. hadnagy?
„D-101”-es r. őrnagy?

Források:

6-os karton, B-140659

Fedőnév, fedőszám:

Jáger

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

vadőr, hivatásos vadász

Iskolai végzettség:

ipari iskola

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

 1985–1990 [1993]

Foglalkoztató szerv:

BM 3. Határőrkerület felderítő alosztály, Zalaegerszeg

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet (preventív védelem, operatív ellenőrzés)

Tartótisztek:

Naszvadi József r. alezredes

Források:

6-os karton, 6/c karton, adatlap, B-150184