A) Az érintett személy a hálózati iratok alapján a hatályos törvény szerint és ténylegesen is együttműködött a politikai rendőrséggel

Az első csoportba sorolt hálózati személyek a levéltári iratok alapján megfelelnek a törvényi kritériumoknak, s így – bár tevékenységük súlya nem azonos – egyaránt a politikai rendőrséggel együttműködők táborába tartoztak. Ezt tanúsítják a következő esetek.

Fedőnév, fedőszám:

Pásztor István, 18/3

SZT-fedőszáma: 359, E-6?

Minősítés:

ügynök, 1960-tól társadalmi kapcsolat, 1968-tól SZT-tiszt

Foglalkozás:

tisztviselő, újságíró

Iskolai végzettség:

mezőgazdasági főiskola

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1946/1947–1960, 1968–1989

Foglalkoztató szerv:

Magyar Államrendőrség ÁVO I. alosztály?

ÁVH

1957-től BM II/5-a alosztály

1965-től BM III/III-3/b alosztály

Foglalkoztatás vonala:

Független Kisgazdapárt

Tartótisztek:

Horváth Árpád főhadnagy?

Zalai Emil rny. százados?

Nagy Mózes rny. főhadnagy?

Orosz István r. őrnagy

Bakonyi Imre r. százados?

Források:

6-os karton, B-91556, O-14520/1–5.? (O-14520/1, O-14520/2),

O-14820/1– 1/a?, „E/6” SZT illetményügyek?

Fedőnév, fedőszám:

Bányász Tamás, 1968-tól Szigeti Tibor

Minősítés:

börtönügynök, 1968-tól ügynök, 1973-tól titkos megbízott

Foglalkozás:

bányamunkás, órás

Iskolai végzettség:

gimnáziumi érettségi

Beszervezés alapja:

presszió

Az együttműködés időtartama:

1954–1957, 1968–1984

Foglalkoztató szerv:

BM Büntetés-végrehajtási Parancsnokság Operatív Osztály

1968-tól BM Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

III/II. alosztály (1971-től osztály)

Foglalkoztatás vonala:

volt „horthysta” katonatisztek ellenőrzése, 1968-tól kémelhárítás

Tartótisztek:

Baranya Sándor bv. hadnagy?

Stadler Gábor r. hadnagy?

Horváth László r. alhadnagy

Bartha Béla r. hadnagy?

Források:

6-os karton, M-40238

Fedőnév, fedőszám:

Kovács Elemér, 1965-től Lajtai

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

igazgató-tanító

Iskolai végzettség:

tanítóképző

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1955–1956, 1965–1966

Foglalkoztató szerv:

BM Vas Megyei Főosztálya Szentgotthárdi Járási OsztályBM Vas Megyei Főosztálya Szentgotthárdi Járási Osztály

1965-től BM 3. Határőrkerület Felderítő Osztály, Zalaegerszeg

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet, nyugati elhárítás

Tartótisztek:

Sebők Imre áv. hadnagy

Papp György hőr. őrnagy (beszervező)

Feigel János r. őrnagy

Források:

6-os karton, B-82150, M-24163

Fedőnév, fedőszám:

Ugrai György

Minősítés:

T-lakástulajdonos (1956–1960, 1964–1969), tájékoztató (1971), börtönügynök (1971–1980), ügynök (1980–1989)

Foglalkozás:

hivatásos katonatiszt, középiskolai tanár

Iskolai végzettség:

tanítóképző, jogi egyetem, hadapród- és tartalékos tiszti iskola

Beszervezés alapja:

lojális

Az együttműködés időtartama:

1956–1960, 1964–1969, (1970)1971–1989

Foglalkoztató szerv:

BM III/1-a alosztály
1957-től BM II/1. Osztály
1964-től BM III/IV-2. Osztály
1971-től BM III/1-g alosztály
1980-tól BM III/III-3/a alosztály

Foglalkoztatás vonala:

T-lakástulajdonos, egyéb vonal

Tartótisztek:

Mátraházi Elemér áv. százados?
Wéber Ferenc r. százados?
Hetyei József r. őrnagy?
Sinka Miklós r. százados?
Mihók János r. alezredes?
Krizsik László r. százados?
Szalai József r. százados
Dudás László r. főhadnagy
Kérdő István r. őrnagy?
Tóth Lajos r. százados
Bodnár Béla r. főhadnagy
Farkas Antal r. hadnagy

Források:

2 db 6-os karton, 6/d karton, B-90956, B-90956/1, M-38202

Fedőnév, fedőszám:

Vasvári István

Minősítés:

ügynök, 1973-tól titkos megbízott

Foglalkozás:

(fő)könyvelő

Iskolai végzettség:

jogi egyetem

Beszervezés alapja:

terhelő adatok

Az együttműködés időtartama:

1957, 1964–1982

Foglalkoztató szerv:

BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály
BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. alosz-tály, illetve – 1971-től – osztály (1964–1967, 1969–1982)
BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. alosztály (1967–1969)

Foglalkoztatás vonala:

kémelhárítás, „volt horthysta, fasiszta elemek és ellenforradalmi személyek ellenőrzése”

Tartótisztek:

Danyi Lajos rny. főhadnagy
Cs. Nagy Ferenc r. százados?
Tusják János r. százados
Bakó István r. őrnagy?
Szép Imre r. őrnagy?

Források:

6-os karton, 6/a karton hátlapja, B-77576, M-27851, M-30181, M-39454, O-12890

Fedőnév, fedőszám:

Lakatos Péter?

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

egyetemi hallgató

Iskolai végzettség:

szakérettségi

Beszervezés alapja:

nincs adat?

Az együttműködés időtartama:

1957–1960

Foglalkoztató szerv:

BM Országos Rendőr-főkapitányság II/3-d alosztály (1957. május-tól BM II/5-d alosztály)
1957. októbertől BM II/3-1. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

Beszervezésekor konkrét ügyben foglalkoztatták, de valószínűleg több ‘56-os ügyében is jelentett, 1957 októberében átvette a hírszerzés, és külföldre küldték

Tartótisztek:

Bodrogi László rny. őrnagy?
Harangozó Szilveszter rny. százados?
Porteleki László r. főhadnagy?
Rausch János rny. százados
Székely László r. őrnagy
Dobai János r. őrnagy?

Források:

Bt-616, Mt-491,? V-141853, V-141853/1, O-11802/29

Fedőnév, fedőszám:

Szabó László

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

tanár

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

terhelő

Az együttműködés időtartama:

1957–1960, 1967–1971

Foglalkoztató szerv:

BM Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály
1958-tól BM Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály Karcagi Kirendeltsége
1967-től BM III/III-2/b alosztály

Foglalkoztatás vonala:

középiskolai elhárítás, majd belsőreakció-elhárítás

Tartótisztek:

Hartman Bálint rny. alhadnagy
Békefi József rny. hadnagy
Fodor Sándor r. őrnagy
Horváth Lajos r. hadnagy

Források:

6-os karton, 6/d karton, B-91178, M-33222

Fedőnév, fedőszám:

Kutas Gábor

Minősítés:

ügynök, börtönügynök

Foglalkozás:

HÉV-vezető, kalauz, szállítómunkás

Iskolai végzettség:

8 általános, 2 gimnázium

Beszervezés alapja:

pressziós

Az együttműködés időtartama:

1957–?, 1965–1968

Foglalkoztató szerv:

BM II/8-g alosztály Kistarcsai Közbiztonsági Tábor Közbiztonsági Őrizet Végrehajtó Országos Parancsnokság
1965-től BM BRFK Politikai Osztály területi alosztály

Foglalkoztatás vonala:

nincs adat

Tartótisztek:

Várhegyi Imre rny. hadnagy
Irányi Miklós r. százados

Források:

6-os karton, B-76409, M-27864, V-143086,? operatív karton (I/8. 9. d.)

Fedőnév, fedőszám:

Lázár

Minősítés:

informátor, ügynök, titkos megbízott

Foglalkozás:

gimnáziumi tanuló, levéltáros, jogtanácsos, múzeum­vezető

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1958–1960, 1966–1989

Foglalkoztató szerv:

BM 3. Határőrkerület Felderítő Osztály szombathelyi csoportja
1966-tól BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. alosztály (1971-től osztály)
1973-tól BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

Nyugatról visszatértek, majd kulturális és tudományos elhárítás

Tartótisztek:

Sovány György hőr. főhadnagy
Kovács Ferenc r. százados
Révi József r. főhadnagy?
Seffer István r. őrnagy?
Dékány őrnagy
Marócsik főhadnagy
Bán L. hadnagy
Selmeczki József őrnagy?
Lendvai Z. hadnagy
Péntek Imre főhadnagy

Források:

két 6-os, két 6/c karton, egy adatlap, két változásjelentés, két kódlap, adatlap, M-35221, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában (MNL OL) a XIX-B-1-ai-1-213/1860. sz. jelzet alatt található levél.

Fedőnév, fedőszám:

Sándor József

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

telefonszerelő

Iskolai végzettség:

8 általános

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1959–1960

Foglalkoztató szerv:

BM Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály V. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

belső elhárítás

Tartótisztek:

Lóránt Vilmos r. főhadnagy?

Források:

6-os karton, B-91785

Fedőnév, fedőszám:

Kabai

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

könyvelő

Iskolai végzettség:

8 általános

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1959–1973

Foglalkoztató szerv:

BM 8. Határőrkerület felderítő alosztály, Nyírbátor

Foglalkoztatás vonala:

belső elhárítás

Tartótisztek:

Bíró Bertalan r. főhadnagy
A Barabáson működő felderítő őrs tisztjei:
1960. júniustól Petró Miklós r. százados
1961. áprilistól Pisch Emil hőr. törzsőrmester
1962. júniustól Kovács Sándor hőr. főhadnagy
1963. januártól Csécsei Ferenc hőr. hadnagy
1964. júniustól Dóka Ferenc hőr. hadnagy
A záhonyi felderítő őrs tisztjei:
1965. áprilistól: Kovács Gyula hőr. főhadnagy
1966. augusztustól Csomáli János hőr. főhadnagy

Források:

6-os karton, M-34797, M-34797/1

Fedőnév, fedőszám:

Oláh Károly

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

könyvtáros

Iskolai végzettség:

érettségi (kizárásakor egyetem)

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1960–1968

Foglalkoztató szerv:

BM Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály II. alosztály
1961-től Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Kirendeltsége, Baja (1963-tól BM Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság III. Osztály Bajai Kirendeltség)

Foglalkoztatás vonala:

kémelhárítás

Tartótisztek:

Fehér Géza rny. főhadnagy?
Sándorffi István r. alhadnagy

Források:

6-os karton, M-28583, M-28583/1, O-11233, V-145338, V-151384

Fedőnév, fedőszám:

Kertész János

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

virágkertész

Iskolai végzettség:

felsőfokú technikum

Beszervezés alapja:

terhelő

Az együttműködés időtartama:

1965–1967

Foglalkoztató szerv:

BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-1. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

ellenforradalmárok és volt politikai elítéltek

Tartótisztek:

Bagi József r. hadnagy?
Négyesi Lajos r. hadnagy?

Források:

6-os karton, M-28920

Fedőnév, fedőszám:

Kiss László

Minősítés:

informátor, titkos megbízott

Foglalkozás:

egyetemi hallgató, majd középiskolai tanár és kollégiumi nevelőtanár

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1965–1978

Foglalkoztató szerv:

BM Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. alosztály
1968-tól BM Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. alosztály (1971-től osztály)

Foglalkoztatás vonala:

kémelhárítás, majd belső elhárítás, ezen belül közép­iskolai elhárítás, F-dossziésok figyelése

Tartótisztek:

Seres Sándor r. százados?
Dugonics Pál r. hadnagy

Források:

6-os karton, M-37881

Fedőnév, fedőszám:

Cserháti, 1980-tól Mátrai Pál

1984–1986 között Neuberger

Minősítés:

informátor, 1980-tól titkos megbízott

Foglalkozás:

sorkatona, rádió- és tévéműszerész, műszaki ellenőr

Iskolai végzettség:

középiskolai érettségi, felsőfokú technikum

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1966–1968, 1969–1971, 1980–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM 10. Határőrkerület balassagyarmati elhárító csoportja
BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály (1980–1984, 1986-tól)
BM III/I-2. Osztály (1984–1986)

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet; 1969-től a határőrség polgári alkalmazottainak ellenőrzése, kutatás, felderítés; 1980-tól belső elhárítás, volt politikai elítéltek és lumpen elemek megfigyelése

Tartótisztek:

Kalácska László hőr. százados?
Gajdár József r. hadnagy?
Drigán Sándor r. őrnagy
Józsa Mihály r. hadnagy

Kőrösi András r. őrnagy?
Karczagi Tamás r. őrnagy?

Források:

két 6-os karton, 6/b, 6/c, 6/d karton, adatlap, két változásjelentés, B-150003, Bt-1546/2

Fedőnév, fedőszám:

Bakó Tamás

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

szerszámlakatos

Iskolai végzettség:

4 polgári

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1967–1972[?]

Foglalkoztató szerv:

BM Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. alosztály (1971-től osztály)

Foglalkoztatás vonala:

szovjet objektum védelme

Tartótisztek:

Tóth Lajos r. százados

Források:

6-os karton, M-35780

Fedőnév, fedőszám:

Kolléga

Minősítés:

rezidens?

Foglalkozás:

üzletvezető (vendéglátóiparban)

Iskolai végzettség:

négy gimnázium

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1968–1973

Foglalkoztató szerv:

BM BRFK III/II-a alosztály

Foglalkoztatás vonala:

kémelhárítás

Tartótisztek:

Mikó István r. százados?

Források:

6-os karton, M-34826,? M-34837, M-34840

Fedőnév, fedőszám:

Abonyi

Minősítés:

informátor, 1973. júniustól titkos megbízott

Foglalkozás:

kertész, fűtő

Iskolai végzettség:

6 elemi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1967–1987

Foglalkoztató szerv:

BM 6. Határőrkerület felderítő alosztály, Kiskunhalas

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet

Tartótisztek:

Kardos Imre r. százados
Baráti István r. hadnagy
Kontra Antal r. hadnagy
Miklós Ferenc r. alhadnagy
Dankó István r. hadnagy
Komoróczki József r. főhadnagy

Források:

6-os karton, M-41536, M-41536/1–2.

Fedőnév, fedőszám:

Fonyódi Ferenc

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

idegenvezető

Iskolai végzettség:

gimnáziumi érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1977–1988

Foglalkoztató szerv:

BM III/II-8/b alosztály
1978-ban BM Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály siófoki alosztálya

Foglalkoztatás vonala:

idegenforgalmi elhárítás

Tartótisztek:

Varga László r. hadnagy,
Bálint Ferenc r. hadnagy?
„D-101”-es r. őrnagy?

Források:

6-os karton, B-140659

Fedőnév, fedőszám:

Jáger

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

vadőr, hivatásos vadász

Iskolai végzettség:

ipari iskola

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

 1985–1990 [1993]

Foglalkoztató szerv:

BM 3. Határőrkerület felderítő alosztály, Zalaegerszeg

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet (preventív védelem, operatív ellenőrzés)

Tartótisztek:

Naszvadi József r. alezredes

Források:

6-os karton, 6/c karton, adatlap, B-150184

Fedőnév, fedőszám:

Apolló, Lénárt Péter

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

tisztviselő

Iskolai végzettség:

közgazdaság-tudományi egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

?, 1953–1960, ?

Foglalkoztató szerv:

BM Nógrád Megyei Főosztály V. Osztály

1955: BM IV/10. alosztály;

1956: BM Nógrád Megyei Főosztály;

1957: BM II/5-b alosztály

1958: BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály

BM II/5-b alosztály

Foglalkoztatás vonala:

ipari szabotázs elhárítása

Tartótisztek:

Nagy Imre áv. százados?

Varga János r. főhadnagy

Források:

6-os karton, B-4953, B-93654, B-93654/1, M-2694, M-46871, M-11056, O-9698/2,
O-9698/5, O-15325/3/1-a, O-15325/3, O-15325/6, O-17702/a, O-19867/1, O-19867/2

V-36147, V-151856/1, V-151856/2, V-158951, 2.2.1. Operatív kartonok, 2.7.1. NOIJ fedőneves kartonok

Fedőnév, fedőszám:

Balázs

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

római katolikus plébános

Iskolai végzettség:

Hittudományi Főiskola

Beszervezés alapja:

terhelő-kompromittáló

Az együttműködés időtartama:

1987–1990

Foglalkoztató szerv:

BM Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

egyházi

Tartótisztek:

Józsa Mihály r. hadnagy?

Források:

6-os, 6/c, 6/d karton, adatlap, operatív karton, B-150006

Fedőnév, fedőszám:

Csikós

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

osztályvezető (Heves Megyei Tanács)

Iskolai végzettség:

jogi egyetem

Beszervezés alapja:

terhelő adatok

Az együttműködés időtartama:

1955–1957

Foglalkoztató szerv:

1955: BM Heves Megyei Főosztály IV. Osztálya

1957: BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztálya

Foglalkoztatás vonala:

volt jobboldali szociáldemokraták és a volt uralkodó osztály ellenséges tevékenységének megfigyelése

Tartótisztek:

Erdei János áv. alhadnagy?

Szecskó József áv. hadnagy?

Források:

B-78097, M-29076

Fedőnév, fedőszám:

Farkas Gizi

Minősítés:

társadalmi kapcsolat, informátor, T-lakásgazda

Foglalkozás:

TTIT-munkatárs

Iskolai végzettség:

középiskola

Beszervezés alapja:

elvi

Az együttműködés időtartama:

1957–1976

Foglalkoztató szerv:

BM II/5-f alosztály

BM II/5-e alosztály

BM III/II-10/c alosztály

BM III/II-4/b alosztály

BM III/III-4/a alosztály

Foglalkoztatás vonala:

belső elhárítás a TTIT-ben

Tartótisztek:

Kiss Ferenc rny. hadnagy?

Kovács Tibor r. őrnagy?

Sebestyén Sándor r. ezredes?

Tolnai László r. százados?

Potoczki Ottó r. százados?

Ádám Ottó r. főhadnagy?

Madarász Tibor r. százados?

Források:

B-94492

Fedőnév, fedőszám:

Halász

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

hitoktató

Iskolai végzettség:

teológia

Beszervezés alapja:

kompromittáló

Az együttműködés időtartama:

1957–1975

Foglalkoztató szerv:

1957-től: Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság V. alosztály (1962-től III/III. alosztály)

1970-től: Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. alosztály (1971-től osztály)

Foglalkoztatás vonala:

Római Katolikus Egyház

Tartótisztek:

1957-től: Fazekas Ferenc

1963 nyarától: Rávai Gyula r. főhadnagy, majd százados

1969: Takács Imre r. százados (helyettesítő)

1970-től: Talabos Gábor r. őrnagy

1971. szeptembertől: Kucsera Márton r. százados

Források:

M-30713, M-30713/1, M-30713/2, M-30713/3, M-36397, A-933/7, V-147350

Fedőnév, fedőszám:

Hargitai

Minősítés:

informátor, ügynök

Foglalkozás:

GYSEV vasúti kísérő

Iskolai végzettség:

gimnáziumi érettségi

Beszervezés alapja:

Kompromittáló adatok

Az együttműködés időtartama:

1956–1959, 1959–1970

Foglalkoztató szerv:
  1. augusztus: BM Győr-Sopron Megyei Főosztály Soproni Városi és Járási Osztálya
  2. szeptember: BM Győr-Sopron Megyei Főosztály Soproni Osztálya

1959: BM II/4-g alosztály soproni csoport

1962: BM Győr-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. alosztály, Sopron

Foglalkoztatás vonala:

ipari szabotázs és diverzió elhárítása

Tartótisztek:

Varga Gyula áv. hadnagy?

Balaton József rny. hadnagy?

Törőcsik István r. hadnagy?

Kiss Márton r. százados?

Kosztoványi György r. alhadnagy?

Források:

B-85263, M-31307, M-31307/1, V-139697

Fedőnév, fedőszám:

Jogász, Zilahi

Minősítés:

ügynök, titkos munkatárs

Foglalkozás:

újságíró, vállalati jogtanácsos

Iskolai végzettség:

jogi egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1968–1981

Foglalkoztató szerv:

BM III/III-3/a alosztály

BM III/I-3/a alosztály

Foglalkoztatás vonala:

jobboldali szociáldemokraták

Tartótisztek:

Mátéka Sándor r. százados?

Hidasi János r. alezredes?

Nagy Béla r. alezredes?

Kisignácz Ferenc r. alezredes?

Kiss János r. százados?

Tokaji György r. százados?

Források:

Bt-1963/1., Bt-1963/2., Bt-1963/3., Bt-1963/4., Mt-1309/1., Mt-1309/2., Mt-1309/3.

Fedőnév, fedőszám:

Johann

Minősítés:

informátor, titkos megbízott

Foglalkozás:

kempinggondnok, majd szállodai portás

Iskolai végzettség:

érettségi, egy év gyógypedagógiai főiskola

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1969–1989

Foglalkoztató szerv:

1969-től: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. alosztály (1971-től osztály)

1979-től: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

kémelhárítás, legális csatornák

Tartótisztek:

Szegfy László r. hadnagy

Winkler Ferenc r. őrnagy?

Kovács István r. hadnagy

Bovai János r. százados

„Balatoni” fedőnevű rezidens (1974-től AP-7 fedőnevű SZT-tiszt)

Források:

6-os karton, 2 db 6a hátlap, M-37818, M-37818/1, M-29439, O-16539, O-17163, O-17396, 0025-214-4 KEO,

Fedőnév, fedőszám:

Körmendi, Körmendy

Minősítés:

hivatalos kapcsolat, 1960-tól titkos munkatárs

Foglalkozás:

fizikus

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias, elvi alapon

Az együttműködés időtartama:

1957–1973

Foglalkoztató szerv:

BM II/3-F alosztály

BM III/I-4/F alosztály

BM III/I-5. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

„Kemény” fedőnevű konkrét ügy,? szakmai tudományos körök ellenőrzése, feltérképezése

Tartótisztek:

Molnár István r. százados?

Antal Sándor r. százados?

Liptai László r. főhadnagy?

Medvegy Pál r. százados?

Pozsonyi István alezredes?

Források:

Bt-1392/1., Bt-1392/2., Mt-884/1., Mt-884/2.

Fedőnév, fedőszám:

Nagy Mihály

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

hivatásos katonatiszt

Iskolai végzettség:

Ludovika Akadémia

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1954–1960

Foglalkoztató szerv:

1954: BM Veszprém Megyei Főosztály

1957. május: BM III/6. alosztály?

1959: BM II/3. Osztály

1962: BM III/I-2/B alosztály

1970: BM III/I-2/E alosztály

Foglalkoztatás vonala:

emigrált volt „horthysta” katonatisztekkel kapcsolatfelvétel

Tartótisztek:

Madari Dániel áv. hadnagy?

Csala Imre áv. főhadnagy?

Források:

Bt-472, Mt-725/1–3.

Fedőnév, fedőszám:

Piros

Minősítés:

rezidens

Foglalkozás:

italboltvezető

Iskolai végzettség:

7 elemi, egyes adatok szerint 8 általános

Beszervezés alapja:

elvi (hazafias)

Az együttműködés időtartama:

1958–1960

Foglalkoztató szerv:

BM Határőrség 10. Kerületi Parancsnokság

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet

Tartótisztek:

Bernáth Pál hadnagy

Források:

6-os karton, B-94236 ?

Fedőnév, fedőszám:

Szabó Klára

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

tisztviselő (begyűjtési előadó), bányász

Iskolai végzettség:

érettségi

Beszervezés alapja:

terhelő adatok

Az együttműködés időtartama:

1957–1962

Foglalkoztató szerv:

BM Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Barcsi Kirendeltség

BM Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

Foglalkoztatás vonala:

kémelhárítás , belső elhárítás

Tartótisztek:

Nemes József r. hadnagy

Tóth Károly r. hadnagy

Tóth József r. hadnagy

Források:

6-os karton, M-17574, V-150363, V-150374, O-14994/73

Fedőnév, fedőszám:

Szilas Iván

Minősítés:

ügynök, 1967. májustól rezidens, 1969. szeptembertől újból ügynök, 1973. áprilistól titkos munkatárs

Foglalkozás:

beruházási előadó

Iskolai végzettség:

gimnáziumi érettségi

Beszervezés alapja:

terhelő adatok, majd hazafias

Az együttműködés időtartama:

1958–1984

Foglalkoztató szerv:

Borsod Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály (1971-től Állambiztonsági Szerv)

Foglalkoztatás vonala:

kutató

Tartótisztek:

Orvos Vince r. hadnagy

Molnár Bertalan r. hadnagy

Borsai István r. főhadnagy

Kondi László r. főhadnagy

Bendzsák István r. alhadnagy,

Kondi László r. százados (1966-tól őrnagy)

Németh József r. százados (ismét)

Váraljai László r. százados

Németh József r. őrnagy (ismét)

Források:

6-os karton, M-30414, M-30414/1, M-40534, M-40534/1, O-15943/1, O-15943/2, O-17169/4, T-9501/1, T-9501/2, M-22507, M-22507/1

Fedőnév, fedőszám:

Tóth József

Minősítés:

ügynök, titkos megbízott

Foglalkozás:

orvos

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

6-os karton szerint fokozatos, egy 1963-ban kelt foglalkoztatási terv szerint hazafias

Az együttműködés időtartama:

1957–1983

Foglalkoztató szerv:

BM II/8. Osztály

BM Pest Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

börtönelhárítás, ellenséges személyek elhárítása

Tartótisztek:

Piroska István rny. hadnagy?

Vörös Sándor r. hadnagy

Bíró Sándor r. őrnagy

Pató János r. főhadnagy

Vörös Sándor r. főhadnagy (ismét)

Csillag István r. főhadnagy

Pató János r. százados (ismét)

Vörös Sándor r. főhadnagy (ismét)

Thúróczy László r. alhadnagy

Jeruska József r. százados

Lipták István r. alhadnagy

Források:

6-os karton, operatív karton, B-90137, M-27385, M-27385/1, M-27386/1, M-39693, M-20032, M-41142, V-146695/12, O-11516/2, O-12377, O-9698/4, O-14943/611, O-13257

Fedőnév, fedőszám:

Varga Péter

Minősítés:

informátor, titkos megbízott

Foglalkozás:

kempingpénztáros, orvos

Iskolai végzettség:

érettségi (beszervezésekor), majd egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1967–1979

Foglalkoztató szerv:

1967–1969: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Alosztály

1969–1975. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Alosztály (1971-től osztály)

1975–1979. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

kémelhárítás, ifjúságvédelem

Tartótisztek:

Sass László r. százados

Dolmány László r. főhadnagy

Hargitai Gábor r. alhadnagy

Források:

6-os karton, 6/d karton, M-29439, M-36329, M-37892,

Fedőnév, fedőszám:

Vigyázó

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

tanár, pszichológus

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

elvi

Az együttműködés időtartama:

1959–1960

Foglalkoztató szerv:

BM II/5-e alosztály

Foglalkoztatás vonala:

Mérei Ferenc köréhez tartozó személyek megfigyelése

Tartótisztek:

Sándor György r. százados?

Források:

B-91878

Fedőnév, fedőszám:

Bajzáth Imre (jelöltként), Békési Balázs, Barát

Minősítés:

ügynök, titkos megbízott

Foglalkozás:

ügynök, titkos megbízott

Iskolai végzettség:

érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias és érdekeltség, alapok kombinációja

Az együttműködés időtartama:

1968–1970, 1989–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM III/I-4/k alosztály

BRFK III/III-c alosztály

Foglalkoztatás vonala:

rendi és egyházi illegáció

Tartótisztek:

Patkó Gábor főhadnagy?

Kósa György főhadnagy?

Bitter József r. százados?

 

Források:

6-os karton, 6/c, 6/d karton, adatlap, Bt-1084, Mt-262/1.

Fedőnév, fedőszám:

Bartos Géza, Badacsonyi

Minősítés:

informátor, titkos megbízott, titkos munkatárs?

Foglalkozás:

külügyi tisztviselő

Iskolai végzettség:

4 polgári

Beszervezés alapja:

elvi

Az együttműködés időtartama:

1949–1953, 1958–?

Foglalkoztató szerv:

BM ÁVH II. Osztály

BM II/2. Osztály

BM III/II. Csoportfőnökség

BM III/I. Csoportfőnökség

Foglalkoztatás vonala:

Külügyminisztériumban lévő rendellenességek, ellenséges tevékenség

Tartótisztek:

Sarkadi Simon százados

Nagy László r. százados

Vargóczki Dezső r. főhadnagy

Kőszegi József r. főhadnagy, majd százados

Jánosi ???

Lenkei László?

Csala N. Imre

Farkas Lajos r. őrnagy

Bíró József r. százados

Juhász Ferenc r. alezredes

Lagzi János r. őrnagy

Varga Ferenc r. százados

Hérincs István

Szabó András r. főhadnagy

Farkas Lajos r. alezredes

Szabó András r. főhadnagy (ismét)

Deák Géza r. őrnagy

Források:

Bt-1958, Mt-1306/1

Fedőnév, fedőszám:

Földi Rozália, Földi

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

polgári alkalmazott

Iskolai végzettség:

négy középiskola

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1952–1956, 1957–1960

Foglalkoztató szerv:

ÁVH (1953-tól BM) Budapesti Főosztály I. Kerületi Elhárító Osztály

1957: Budapesti Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály V/b. csoport

1959: Budapesti Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály VI/4. csoport

Foglalkoztatás vonala:

Objektumon belüli polgári alkalmazottak

Tartótisztek:

Varga Sándor áv. főhadnagy

Ágh Mihály áv. főhadnagy

Zsarnóczai József r. hadnagy?

Kozák László r. százados?

Vitéz Lajos r. alhadnagy?

Források:

6-os karton, B-92936

Fedőnév, fedőszám:

Grafológus, Dunai

Minősítés:

informátor, ügynök, titkos megbízott

Foglalkozás:

műszerész

Iskolai végzettség:

3 technikumi osztály

Beszervezés alapja:

politikai terhelő, majd hazafias

Az együttműködés időtartama:

1949–1964, 1968–1989/1990

Foglalkoztató szerv:

börtönelhárítás

BM III/III-3-a alosztály

BRFK III/III.

Foglalkoztatás vonala:

6-os karton szerint: fasiszta pártok; anyaga szerint: belső ellenség

Tartótisztek:

Posta Mihály alhadnagy

Loránth István százados

Molnár Lajos r. hadnagy

Perl József r. hadnagy

Molnár Lajos (ismét)

Gere János r. hadnagy

Molnár Lajos (ismét)

Források:

6-os, 6/c, 6/d karton, 2 db 6/a karton hátlapja, adatlap, kódlap, változásjelentés, operatív karton másolata, M-22716, M-227816/1, O-13582, O-13582/1, V-150368

Fedőnév, fedőszám:

Kastély

Minősítés:

lakásgazda

Foglalkozás:

VB-titkár

Iskolai végzettség:

6 elemi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1954–1957

Foglalkoztató szerv:

BM Győr-Sopron Megyei Főosztály

BM Győr-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Foglalkoztatás vonala:

mezőgazdasági-szabotázselhárítás?

Tartótisztek:

Jankó Ferenc áv. hadnagy

Források:

6-os karton, B-59678, B-77387

Fedőnév, fedőszám:

Kátai, Kerekes

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

vontatókezelő

Iskolai végzettség:

8 általános

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1973–1990 (1993.)

Foglalkoztató szerv:

BM Határőrség Kiskunhalasi kerület felderítő alosztály

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet

Tartótisztek:

Erdős András hadnagy?

Cserép Sándor hadnagy?

Források:

6-os karton, 6/c karton, adatlap, 4 db változásjelentés, B-150030

Fedőnév, fedőszám:

Péter, Zsigmond

Minősítés:

ügynök, informátor, titkos megbízott

Foglalkozás:

villamosmérnök

Iskolai végzettség:

műszaki egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1957–1972, 1981–1990

Foglalkoztató szerv:

BM II. (Politikai Nyomozó) Főosztály II/3/3. és II/3/4. alosztály

1958: Budapesti Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály VI/3 csoport

1963: BM III/I-4-f alosztály

1965: BM III/III-1/a alosztály

1970: Budapesti Rendőr-főkapitányság

Foglalkoztatás vonala:

népgazdaság védelme

Tartótisztek:

Pozsonyi István r. százados?

Tóth István rny. százados

Bozó Ferenc r. százados?

Éder Mihály r. százados?

Bánhalmi Károly r. őrnagy?

Sándor Lajos r. százados?

Mester András r. alezredes?

Források:

6-os karton, Bt-525, Mt-443/1, változásjelentés

Fedőnév, fedőszám:

Téglás

Minősítés:

informátor, 1973-tól titkos megbízott

Foglalkozás:

földműves, építési brigádvezető

Iskolai végzettség:

6 elemi

Beszervezés alapja:

terhelő, majd hazafias

Az együttműködés időtartama:

1958–1984

Foglalkoztató szerv:

BM Határőrség

Foglalkoztatás vonala:

belső elhárítás

Tartótisztek:

Fehér Sándor főhadnagy

Kovács Sándor hadnagy

Turcsányi István hadnagy

Fehér Sándor százados, majd őrnagy (ismét) Kovács Sándor hadnagy (ismét)

Turcsányi István hadnagy (ismét)

Horváth Lajos őrmester

Karacs Károly főhadnagy, majd százados

Murai László alhadnagy

Horváth Lajos hadnagy, majd százados (ismét)

Kenéz Sándor százados

Horváth Lajos főhadnagy

Források:

M-40336, M-40336/1, M-40336/2, M-40336/3, M-32601, V-145957/a, V-150370, Hajdú megyei vizsgálati napló/1

Fedőnév, fedőszám:

Erdélyi, Aradi

Minősítés:

ügynök, informátor, titkos megbízott, titkos munkatárs

Foglalkozás:

unitárius lelkész, püspökhelyettes

Iskolai végzettség:

teológia

Beszervezés alapja:

terhelő adatok, hazafias?

Az együttműködés időtartama:

1955–1989

Foglalkoztató szerv:

BM Békés Megyei Főosztály IV. Osztály

BM II/5-c alosztály

BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-1. alosztály

BM Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-1. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

papok, tudósok; volt ellenforradalmi elítéltek, veszélyes elemek ellenőrzése

Tartótisztek:

Vántus Imre áv. alhadnagy?

Srankó András r. százados?

Széles Sándor r. százados?

Koncz András r. hadnagy?

Bakó István r. őrnagy?

Források:

6-os karton, 6/c karton, Adatlap, 6 db Változásjelentés, M-30188, M-30188/1.

Fedőnév, fedőszám:

Földi László, Kunváry

Minősítés:

titkos megbízott, titkos munkatárs

Foglalkozás:

közgazdász, MÁV-főelőadó

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1976–1983

Foglalkoztató szerv:

BM III/II-6/B alosztály

BM III/I-14. Osztály (III/I-5. Osztály)

Foglalkoztatás vonala:

preventív védelem, ellenőrzés, gazdaságpolitikai, politikai hírszerzés

Tartótisztek:

Dávid János r. főhadnagy?

Kontra Ferenc r. alezredes?

Dóczi György r. hadnagy?

Doktor Ferenc r. főhadnagy?

Források:

Bt-1984/1., Bt-1984/2., Mt-1341/1.

Fedőnév, fedőszám:

Karcagi Péter

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

tanító

Iskolai végzettség:

tanítóképző

Beszervezés alapja:

terhelő

Az együttműködés időtartama:

1957–1971

Foglalkoztató szerv:

BM Zala Megyei Rendőr-főkapitányság V. alosztály

BM Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság V. alosztály (1962-től III/III. alosztály)

Foglalkoztatás vonala:

belsőreakció-elhárítás

Tartótisztek:

Tóth József r. hadnagy, majd főhadnagy

Kovács Ferenc r. főhadnagy

Sarkadi Mátyás

Tóth József (ismét)

Csikai Károly r. főhadnagy

Varga János r. főtörzsőrmester

Szikszai Jenő r. főhadnagy

Varga János r. alhadnagy

Források:

6-os karton, operatív karton, M-20871, M-32860, M-32860/1, O-16571/83, .5.7. 148. kötet, 2.5.7. 2473

Fedőnév, fedőszám:

Madár András, Andrew Börd, Pákozdi Richárd

Minősítés:

ügynök, társadalmi megbízott

Foglalkozás:

előadó, főiskolai hallgató, egyetemi hallgató

Iskolai végzettség:

technikumi érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1969–1989

Foglalkoztató szerv:

BM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság III/II.

BM III/I. Csoportfőnökség

BM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

III/II. alosztály: ipari kémelhárítás

III/I. Csoportfőnökség: tippkutatás, gazdasági és politikai információ szerzés

III/III. Osztály: nemzetközi kapcsolatok

Tartótisztek:

Szabó István r. őrnagy

Danuka János r. alezredes

Kondi László r. alezredes

Fábián Árpád r. hadnagy

Juhász Ferenc r. őrnagy

Dóri József r. százados

Irtó Imre r. hadnagy

Fábián Árpád r. hadnagy

Detai ??

Köves???

Sándor ??

Bán János r. alhadnagy

Források:

6-os karton, 6/c karton, 8 db 6/a karton hátlapja, változásjelentés, Bt-2001/3. ,Bt-2001/4., Mt-1326/1–4.

Fedőnév, fedőszám:

Nomád

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

növénytermesztő, állatgondozó

Iskolai végzettség:

8 általános

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1986–[1993]

Foglalkoztató szerv:

BM Határőrség 3. Kerületi Zalaegerszegi Határőrkerület Felderítő Alosztály Körmendi Csoport

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet

Tartótisztek:

Vass József hőr. százados?

Elek János hőr. százados?

Források:

6-os karton, 6/c karton, adatlap, változásjelentés, B-150180

Fedőnév, fedőszám:

Robi

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

fodrászsegéd

Iskolai végzettség:

6 elemi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1958–1959

Foglalkoztató szerv:

BRFK XIV. Kerületi Kapitányság Politikai Nyomozó Alosztály

Foglalkoztatás vonala:

szovjet objektumok elhárítása

Tartótisztek:

Bekő József r. főhadnagy?

Fonyódi István r. főhadnagy?

Források:

6-os karton, B-86341

Fedőnév, fedőszám:

Andrási József

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

földműves, első beszervezésekor elítélt

Iskolai végzettség:

gimnáziumi érettségi

Beszervezés alapja:

fokozatos

Az együttműködés időtartama:

1957–1959, 1964–1976

Foglalkoztató szerv:

BM. Országos Rendőr-főkapitányság

Politikai Nyomozó Főosztály II/8. Osztály

Budapesti Rendőr-főkapitányság Politikai Osztály

Foglalkoztatás vonala:

börtönelhárítás, volt politikai foglyok

Tartótisztek:

Piroska István rny. hadnagy

Újvári Lajos r. őrnagy

Munkácsi Ferenc r. százados

Kozma Imre r. őrnagy

Dávid Sándor r. hadnagy

Források:

6-os karton, B-85488, a B-dossziéban adatlap is van, M-36966, operatív karton,? O-18233, M-20032, V-150366/1, V-144958/1

Fedőnév, fedőszám:

Erika

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

házfelügyelő, takarítónő

Iskolai végzettség:

6 elemi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1952–1958, 1961–1969

Foglalkoztató szerv:

BM-II/9-d alosztály

BM II/2-e alosztály

BM III/II-5 Osztály

Foglalkoztatás vonala:

környezettanulmányi adatok megszerzése, izraeli nagykövetség

Tartótisztek:

Kanalas Gábor r. alhadnagy?

Faragó Ferenc r. százados?

Dékány István r. százados?

Források:

B-83053, M-29712

Fedőnév, fedőszám:

Kovács, Kovács László

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

mérnök, tudományos segédmunkatárs, üzletkötő

Iskolai végzettség:

műszaki egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1951–[1956], 1958–1973

Foglalkoztató szerv:

Államvédelmi Hatóság

1954-től: BM Szolnok Megyei Főosztály

1958-tól: BM II/2-g alosztály

1961-től: BM Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály

Foglalkoztatás vonala:

ipari szabotázs elhárítása

Tartótisztek:

Handl Nándor áv. hadnagy

Mayer Elemér áv. hadnagy

Cseppentő Sándor hadnagy

B. Tóth János

Mayer Miklós r. őrnagy

Tamási ???

Források:

6-os karton, B-93531, Bt-515, O-8-312/1, O-8-313/1, továbbá 1.11.18-9868 sz.

Fedőnév, fedőszám:

Tóth Joachim

Minősítés:

informátor, T-lakásgazda (Író-lak)

Foglalkozás:

pártmunkás, újságíró

Iskolai végzettség:

nincs adat

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1957–1960

Foglalkoztató szerv:

BM Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Politikai Nyomozó Osztály V. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

ellenséges újságírók

Tartótisztek:

Kada János r. százados?

Sipos Sándor r. százados?

Vékony István?

Források:

6/b karton, B-93044

Fedőnév, fedőszám:

Ujvári Attila

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

néprajzkutató, etnográfus

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1976–1987(?)

Foglalkoztató szerv:

BM Pest Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztálya

Foglalkoztatás vonala:

kulturális

Tartótisztek:

Hargitai Gábor r. alhadnagy?

Egyed Zoltán r. hadnagy?

Lipták István r. hadnagy?

Források:

6-os karton, M-41442

Fedőnév, fedőszám:

Abonyi

Minősítés:

informátor, ügynök, titkos megbízott

Foglalkozás:

szerszámlakatos

Iskolai végzettség:

8 általános

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1969–1981

Foglalkoztató szerv:

BM HŐR 11. Határőrkerület Felderítő Osztály, Sopron

BM III/IV-7. Osztály

BM HŐR 11. Határőrkerület Felderítő Osztály, Sopron

Foglalkoztatás vonala:

határőrizetre veszélyes személyek felkutatása és ellenőrzése

Tartótisztek:

Kovács János r. hadnagy

Varga Sándor r. hadnagy

Szilvási László r. hadnagy

Farkas Lajos r. hadnagy

Források:

6-os karton, M-34048, M-38984

Fedőnév, fedőszám:

Kéki Róbert

Minősítés:

ügynök, informátor

Foglalkozás:

gimnáziumi tanuló

Iskolai végzettség:

gimnázium három osztálya

Beszervezés alapja:

terhelő adatok

Az együttműködés időtartama:

1957–1960

Foglalkoztató szerv:

BM Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály V. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

ifjúsági

Tartótisztek:

Hartman Bálint rny. alhadnagy

Kormos József r. hadnagy?

Kiss József r. főhadnagy

Farkas Béla r. főhadnagy?

Források:

6-os karton, B-91331

Fedőnév, fedőszám:

Orvos

Minősítés:

titkos megbízott, T-lakásgazda

Foglalkozás:

tanár

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1977–1989

Foglalkoztató szerv:

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság III/III alosztálya

Foglalkoztatás vonala:

kulturális

Tartótisztek:

Hargitai Gábor r. alhadnagy?

Források:

6-os karton, 6/b karton, B-87494

Fedőnév, fedőszám:

Pál Tamás

Minősítés:

informátor, ügynök

Foglalkozás:

igazgató

Iskolai végzettség:

érettségi

Beszervezés alapja:

terhelő, kompromittáló adatok

Az együttműködés időtartama:

1957–1973

Foglalkoztató szerv:

BM II/5. Osztály, BM III/III-4/b alosztály

Foglalkoztatás vonala:

„nacionalista illegáció”

Tartótisztek:

Geréb Sándor r. főhadnagy?

Lakatos József r. főhadnagy

Források:

6-os karton, 6/d karton, M-34613, M-34613/1.

Fedőnév, fedőszám:

Sugár

Minősítés:

Ügynök

Foglalkozás:

színésznő, dizőz, foglalkozás nélküli

Iskolai végzettség:

4 polgári és színiiskola

Beszervezés alapja:

terhelő adatok alapján

Az együttműködés időtartama:

1951–1953

Foglalkoztató szerv:

hírszerzés

Foglalkoztatás vonala:

svéd vonal

Tartótisztek:

Nyárai Emil áv. százados

Kovács Rezső áv. százados

Források:

Bt-138, Bt-82, ÁBTL 2.5.5. 05159/1951, V-103412

Fedőnév, fedőszám:

Tihanyi

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

orvos

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

kompromittáló

Az együttműködés időtartama:

1979–1984?

Foglalkoztató szerv:

BM Pest Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

kulturális területen szűrő-kutató munka

Tartótisztek:

Hargitai Gábor r. hadnagy

Dvorcsák Gyula r. törzszászlós

Források:

6-os karton, 6/d karton, B-87494, M-40254