Fedőnév, fedőszám:

Andris, Andics Gábor

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

tudományos segédmunkatárs

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1978–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM III/III-4/b alosztály
1985-től BM III/III-2/b alosztály

Foglalkoztatás vonala:

kulturális és tudományos terület, később ifjúságvédelem

Tartótisztek:

Szabó Balázs r. főhadnagy?

Források:

6-os karton (egy papíralapú és egy film), 6/c, 6/d karton, négy darab 6/a karton hátlapja, egy változásjelentés, egy adatlap két változásjelentéssel, egy kódlap, O-17440

A 6-os karton központi karton, amely szerint „Andris”-t 1978. január 17-én szervezte be Szabó Balázs rendőr főhadnagy, a BM III/III-4/b alosztály beosztottja. A kartont ugyanezen a napon töltötték ki, de csak H-szám szerepel rajta, azaz a munka- és a beszervezési dossziét nem irattározták. 1985. május 15-én a titkos megbízottat átadták a III/III-2/b alosztálynak, a tartótiszt változását nem jelölték. A kartonon lévő kódszám 04, amely élő, vagyis foglalkoztatott hálózatot jelöl.

A 6/c kartonon – amelyet szintén január 17-én állítottak ki – átvezették a fedőnév-, a munkahely-, a lakcím- és a foglalkoztatási vonal változásait és a másik alosztálynak történt átadást. A beszervezés célja eredetileg titkos információk megszerzése volt, ez 1985-ben – a karton szerint és a később ismertetett változásjelentésben is – preventív védelemre változott. A 6/d kartont 1985. május 6-án töltötték ki, és a titkos megbízott új lakcímét jegyezték fel rá.

Az adatlap szerint fokozatos módszerrel szervezték be, az együttműködést szívesen vállalta, feltételei nem voltak, a rendszerhez hű, a hálózati munkát szívesen végzi, ellenőrzött és megbízható. Kizárás, átadás, pihentetés nincs feltüntetve rajta.

Az 1978. februárban készült első változásjelentésen azt tüntették fel, hogy a titkos megbízott – kérésére – az „Andris” helyett az „Andics Gábor” fedőnevet kapta. A második változásjelentés 1985. áprilisi, a beszervezés célja ekkor lett preventív védelem, a foglalkoztatás vonala az „ifjúság védelme”, s megbízható, de még nem ellenőrzött személyből ekkor vált ellenőrzötté és megbízhatóvá, valamint ekkor adták át a 6-os kartonon is jelzett III/III-2. Osztálynak. Az átadást az adatlapon nem vezették át.

Beszervezése után egy hónappal négy barátjáról állítottak ki 6/a kartont, egyikük főszereplő volt az „Alapítók” fedőnevű operatív dossziéban,? amelyet 1978 elején nyitottak, és 1979 végén zártak le. A bizalmas nyomozást azért indították, mert fiatalok egy csoportja irodalmi jellegű lapot akart indítani. Ebben az ügyben az „Andics Gábor” fedőnév gyakran előkerült. A dossziéba ugyan nem kötötték be egyetlen jelentésének a másolatát sem, de meghatározó szerepe lehetett az „ügy felgöngyölítésében”.? Már a nyomozás lefolytatására 1978. március 28-án készített intézkedési terv első pontjában az áll: „Az ügyben jó operatív lehetőségekkel rendelkező »Andics Gábor« fedőnevű titkos megbízott tartójának – BM III/III-4-b alosztály, Szabó Balázs r. f[ő]h[a]d[na]gy elvtárs – megadjuk hírigényünket, és előzetes megbeszélés alapján részt veszünk a tmb. magatartásvonalának kidolgozásában.” Az állambiztonság későbbi jelentéseinek szinte mindegyikében felbukkan „Andics Gábor”, részben úgy, hogy milyen feladattal bízták meg, részben pedig úgy, hogy elismerték a „jó munkáját”.

Bár a politikai rendőrség gyakorlatában több személynek is lehetett azonos a fedőneve, ebben az esetben valószínűtlen, hogy ugyanazon az alosztályon ugyanaz a tartótiszt több azonos fedőnevű hálózatot foglalkoztasson.