B) A hálózati iratokban szerepel, együttműködése egyértelműen nem bizonyítható, de vélelmezhető

Egy ügynök „karrierútjának” megrajzolásához az ideális állapot, ha szerepel a hálózati nyilvántartásban, amely – a változásjelentésekkel kiegészülve – rögzíti a hálózati személyek együttműködésének egyes állomásait, van B- (beszervezési) dossziéja, amely megmutatja a hálózat és a politikai rendőrség viszonyának milyenségét, tartalmát, láthatóvá teszi, hogy mennyire szilárd vagy ingoványos alapokon nyugszik ez a kapcsolat, valamint megmaradt az M- (munka-) dossziéja is, amelyből megismerhető valóságos tevékenysége, az írásai alapján pedig emberi tulajdonságai, jellemének változása, esetleges torzulása. Az ügynökjelentések információtartalma, az egyes személyekről készített jellemzések egyúttal hozzájárulhatnak múltunk eddig ismeretlen zugainak feltérképezéséhez. Ez a szerencsés együttállás azonban, végigtekintve az ÁBTL-be került iratokon, ritka, mint a fehér holló.? Ennek részben ügyviteli, részben történelmi okai vannak. Az ügyviteli okok megegyeznek más szervezetek működésével, vagyis a politikai rendőrségnél a már érdektelen, lezárt ügyek iratait kiselejtezték. A történelmi okok két 20. századi magyar sorsfordulóhoz kötődnek: 1956-hoz és 1989/90-hez. Az akkori – itt most nem részletezett – iratpusztulások megismerhetők a már publikált tanulmányokból.?

Az előzőekben felvázolt történetek főszereplőiről, ha nem is mind a három irattípus segítségével, de stabil, egyértelmű levéltári források alapján kijelenthetjük, hogy – ugyan nagyon különböző mértékben, de – együttműködtek a politikai rendőrséggel. Előfordul azonban, hogy a levéltári iratok hiányossága miatt az ügynöki lét írásos forrással egyértelműen nem támasztható alá, viszont a hiányosan meglévő dokumentumok tartalmi vizsgálata alapján az együttműködés nagy bizonyossággal vélelmezhető. Ezt példázzák a következő esetek.

Fedőnév, fedőszám:

Natasa

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

ápolónő, ápolónőképzőben oktató

Iskolai végzettség:

ápolónőképző

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1957–1958

Foglalkoztató szerv:

BM Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály

Foglalkoztatás vonala:

értelmiségi, orvosok, belső reakció

Tartótisztek:

Molnár József rny. hadnagy

Források:

6-os karton, B-79214

Fedőnév, fedőszám:

Boros Sarolta

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

pénztáros

Iskolai végzettség:

kereskedelmi érettségi

Beszervezés alapja:

terhelő

Az együttműködés időtartama:

1952–1957

Foglalkoztató szerv:

ÁVH II/2-a alosztály
1953. júniustól ÁVH Csongrád Megyei Osztály
(1953. júliustól BM Csongrád Megyei Főosztály)

Foglalkoztatás vonala:

Az ügynök segítségével Nyugatra szökött repülős százados hazacsábítása, családjának és környezetének megfigyelése

Tartótisztek:

Faragó József áv. hadnagy (beszervező)
Hidasi Béla áv. alhadnagy
Semperger István áv. alhadnagy
Farkas János áv. hadnagy

Források:

6-os karton, B-76228, O-11668/1–3?

Fedőnév, fedőszám:

Róka, 1982-től Rába

Minősítés:

ügynök, 1960-tól társadalmi kapcsolat (informátor), 1982-től titkos megbízott, T-lakásgazda

Foglalkozás:

főkönyvelő, gazdasági igazgató

Iskolai végzettség:

jogi egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1957–1960, 1982–?

Foglalkoztató szerv:

1957-től BM II/5-a alosztály
1982-től BM BRFK III/III-A Osztály

Foglalkoztatás vonala:

FKGP jobboldala, 1982-től T-lakás legalizálása, 1988-tól ifjúságvédelem

Tartótisztek:

Zalai Emil rny. százados?
Hegedűs Mihály rny. főhadnagy

Források:

6-os karton, 6/b, 6/c karton, adatlap, O-14820/1–6. kötet

Fedőnév, fedőszám:

Janda Jánosné

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

házfelügyelő

Iskolai végzettség:

6 elemi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1958–1960

Foglalkoztató szerv:

BM II/2-i alosztály
1959-től BM II/9-d alosztály

Foglalkoztatás vonala:

területi

Tartótisztek:

Kárpáti Pál r. főhadnagy?
Takács János r. százados
Jámbor Magda r. főhadnagy?

Források:

6-os karton, B-92381

Fedőnév, fedőszám:

Salamon

Minősítés:

informátor, titkos megbízott

Foglalkozás:

római katolikus lelkész

Iskolai végzettség:

teológia

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1970–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM III/III-1/a alosztály

1977-től BM Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

1980-tól BM III/III-1/b alosztály

Foglalkoztatás vonala:

római katolikus egyházi vonalon támadólagos elhárítás

Tartótisztek:

Barát Tibor r. alezredes?

Források:

6-os, 6/c, 6/d kartonok, adatlap, 2 db változás­jelentés

Fedőnév, fedőszám:

Hegyi Pál

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

szerszámkészítő, postai kötöző, gépész

Iskolai végzettség:

érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1976–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

politikai elítéltek, 1989-től kulturális vonal

Tartótisztek:

Selmeczki József r. főhadnagy
Gyenes r. főhadnagy (1976. október 18-tól)
Kladek J. r. hadnagy (1979-től)
Szamosi A. r. hadnagy (1987-től)
Tóth S. r. őrnagy (1989-től)

Források:

két db 6-os, két db 6/c és egy 6/d karton, három db 6/a karton hátlapja, változásjelentés, adatlap öt változásjelentéssel és egy kódlappal, V-159788

Fedőnév, fedőszám:

Andris, Andics Gábor

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

tudományos segédmunkatárs

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1978–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM III/III-4/b alosztály
1985-től BM III/III-2/b alosztály

Foglalkoztatás vonala:

kulturális és tudományos terület, később ifjúságvédelem

Tartótisztek:

Szabó Balázs r. főhadnagy?

Források:

6-os karton (egy papíralapú és egy film), 6/c, 6/d karton, négy darab 6/a karton hátlapja, egy változásjelentés, egy adatlap két változásjelentéssel, egy kódlap, O-17440

Fedőnév, fedőszám:

Gallai Rudolf

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

főiskolai hallgató, újságíró-gyakornok

Iskolai végzettség:

gimnáziumi érettségi, főiskola

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1980–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

belső elhárítás

Tartótisztek:

Nagy Lajos r. hadnagy?

Források:

6-os és 6/c karton, egy adatlap, három kódlap, 4 db változásjelentés, 4 db Komárom megyei éves, féléves hálózati jelentés?

Fedőnév, fedőszám:

Tóth János?

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

református lelkész

Iskolai végzettség:

református teológia, ELTE BTK művészettörténet szak

Beszervezés alapja:

nincs adat

Az együttműködés időtartama:

1981–[1984]

Foglalkoztató szerv:

BM Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
BM Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Foglalkoztatás vonala:

református egyház és a kisegyházak

Tartótisztek:

Szabó Béla r. őrnagy?

Források:

6/a karton hátlapja, M-40575

Fedőnév, fedőszám:

Kertész Kornél

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

közművelődési előadó

Iskolai végzettség:

főiskola

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1983–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

kulturális

Tartótisztek:

Selmeczki József r. őrnagy

Források:

két 6-os és két 6/c karton, egy adatlap három változásjelentéssel, egy kódkartonnal és egy környezettanulmány?

Fedőnév, fedőszám:

Helga

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

sorkatona, londiner, egyetemi hallgató

Iskolai végzettség:

gimnáziumi érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1984–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM III/IV-3/c alosztály
1984. októbertől BM BRFK III/III-C alosztály

Foglalkoztatás vonala:

fegyveres erők elhárítása, később egyházireakció-elhárítás, majd kiutazó magyarok ellenőrzésének biztosítása

Tartótisztek:

Kovács Zoltán r. főhadnagy

Források:

6-os karton, 6/d karton, 6/a karton hátlapja, adatlap, hat változásjelentés

Fedőnév, fedőszám:

Firkász

Minősítés:

titkos megbízott, 1989-től titkos munkatárs

Foglalkozás:

könyvtáros

Iskolai végzettség:

érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1987–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM III/III-4/c alosztály
1987. szeptembertől BM III/III-6/b vagy III/III-6/a alosztály

Foglalkoztatás vonala:

kulturális

Tartótisztek:

Molnár József r. hadnagy

Források:

6-os, 6/c és 6/d karton, adatlap és változásjelentés az adatlaphoz, O-19618/3

Fedőnév, fedőszám:

Mackó

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

szabadfoglalkozású

Iskolai végzettség:

gimnázium

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1988–[1989]

Foglalkoztató szerv:

BM III/III-5/a alosztály

Foglalkoztatás vonala:

irodalmi, kulturális

Tartótisztek:

Barna őrnagy

Források:

6-os karton, 6/d karton, M-42167, NOIJ-kartonok

Fedőnév, fedőszám:

Csángó

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

tudományos munkatárs

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1977–1990

Foglalkoztató szerv:

BM III/III-4-c alosztály

Foglalkoztatás vonala:

kulturális terület

Tartótisztek:

Jámbor Imre r. hadnagy

Források:

6-os karton, 6-os film és 6/c karton, 5 db 6/a karton hátlapja (film), adatlap, kódlap

Fedőnév, fedőszám:

Moravia

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

egyetemi hallgató

Iskolai végzettség:

érettségi

Beszervezés alapja:

terhelő

Az együttműködés időtartama:

1986 – 1989. december

Foglalkoztató szerv:

BM III/III-2. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

ifjúságvédelem

Tartótisztek:

Bocsor István r. hadnagy?

Források:

6-os és 6/c karton, adatlap, kódlap, változásjelentés,? EGPR „H” jelű nyilvántartása?

Fedőnév, fedőszám:

Temesi

Minősítés:

Titkos megbízott

Foglalkozás:

szakoktató

Iskolai végzettség:

érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1989–1990

Foglalkoztató szerv:

Budapesti Rendőr-főkapitányság III/III-A alosztály

Foglalkoztatás vonala:

Ifjúságvédelem

Tartótisztek:

Szrapkóné Francsics Gabriella r. főhadnagy?

Források:

6-os karton, 8/c karton, 6/d karton, adatlap, figyelőkarton, változásjelentés és határozat

Fedőnév, fedőszám:

Almási

Minősítés:

ügynök, titkos megbízott

Foglalkozás:

római katolikus pap

Iskolai végzettség:

teológia

Beszervezés alapja:

terhelő, kompromittáló, majd hazafias

Az együttműködés időtartama:

1963–[1989]

Foglalkoztató szerv:

BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/III-1. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

egyházi reakció

Tartótisztek:

Budai Ferenc r. főhadnagy?

Dékány János r. főhadnagy?

Dénes Antal r. hadnagy?

Slezák r. főhadnagy

Simon József?

Források:

2 db 6-os karton, 4 db 6/a karton, 2 db 6/c karton, adatlap

Fedőnév, fedőszám:

Gárdonyi

Minősítés:

ügynök, majd titkos megbízott

Foglalkozás:

tanár

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

politikai terhelő adatok, 1973-tól hazafias

Az együttműködés időtartama:

1957. február 27. – 1990?

Foglalkoztató szerv:

BM Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

Foglalkoztatás vonala:

belső reakció

Tartótisztek:

Dér Ferenc r. százados

Kovács László r. hadnagy

Források:

6-os karton, 6/c karton, adatlap, 5 db változásjelentés, V-150380, V-143263

Fedőnév, fedőszám:

Orbán Péter

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

nincs adat

Iskolai végzettség:

nincs adat

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1977–?

Foglalkoztató szerv:

BM Pest Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

kulturális

Tartótisztek:

Hargitai Gábor r. alhadnagy?

Források:

13 db 6/a karton hátlapja (fénymásolat), B-87494