Fedőnév, fedőszám:

Gárdonyi

Minősítés:

ügynök, majd titkos megbízott

Foglalkozás:

tanár

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

politikai terhelő adatok, 1973-tól hazafias

Az együttműködés időtartama:

1957. február 27. – 1990?

Foglalkoztató szerv:

BM Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

Foglalkoztatás vonala:

belső reakció

Tartótisztek:

Dér Ferenc r. százados

Kovács László r. hadnagy

Források:

6-os karton, 6/c karton, adatlap, 5 db változásjelentés, V-150380, V-143263

„Gárdonyi” fedőnevű ügynököt a 6-os kartonja szerint – melyet 1957. május 7-én állítottak ki – 1957. február 27-én szervezte be terhelő adatok alapján Dér Ferenc rendőr százados. A Zala megyei monográfiából? derült ki, hogy milyen terhelő adatokkal zsarolták meg: a kiszemelt jelölt „a gimnázium által megszervezett fegyveres kiképzésben részt vett”. Tartótisztje – ugyancsak a 6-os karton szerint – 1957. május 10-től Kovács László rendőr hadnagy volt. További tartótisztekről – forrás híján – nincs tudomásunk, azonban ha valóban 1957 elejétől legalább 1990 januárjáig együttműködött a megyei politikai rendőrséggel, nagy valószínűséggel több operatív tiszttel is kapcsolata lehetett.

Az 1974. március 19-én kiállított 6/c kartonjáról tudható meg, hogy 1973-tól a beszervezés alapja „hazafiasra”? változott.

„Gárdonyi”-nak sem a „B”, sem az „M” dossziéját nem irattározták, s bár 1957-ben szervezték be, a 6-os kartonján a 04-es kód olvasható, ami élő, az állambiztonsági szervekkel – a Kádár-rendszer végéig – kapcsolatban álló hálózati személyt jelölt.

A fennmaradt adatlapját 1973. április 24-én állította ki Krisztián János rendőr főhadnagy, és Dr. Tóth István rendőr alezredes alosztályvezető ellenőrizte. Az adatlap szerint – mint erről már korábban szó volt – a terhelő beszervezési alap átváltozott hazafiassá, továbbá az is megtudható, hogy „Gárdonyi” az együttműködést szívesen vállalta, azzal a feltétellel, hogy nyilvános helyen nem találkozik tartótisztjével.?

Ugyancsak az adatlapon olvasható, hogy az operatív tiszt alkalmasnak tartotta akár rezidensi munka végzésére is, mivel munkája eredményeként történt realizálás, azaz jelentései segítségével sikerült valakivel vagy valakikkel szemben eljárást indítani.

A változásjelentések a hetvenes és a nyolcvanas években íródtak, és egy kivételével „Gárdonyi” pihentetéséről, illetve a pihentetés megszüntetéséről szólnak.

Az 1977. január 11-én kelt változásjelentés tudósít arról, hogy „Gárdonyi”-t megbízható és ellenőrzött hálózati személynek minősítették, szemben a korábbi „megbízható, de még nem ellenőrzött” minősítéssel. Ezt a módosítást azonban nem vezették át az adatlapon.?

„Gárdonyi”-nak, mint említettük, sem az „M”, sem pedig a „B” dossziéját nem irattározták. A „B” dosszié hiányának az lehet az oka, hogy „Gárdonyi” legalább a rendszerváltozásig „dolgozott” a Zala megyei III/III-nak, amit a 6-os kartonján olvasható 04-es kód valószínűsít, továbbá szerepel rajta a Zala megyei állambiztonsági szerv szervkódja is. Ugyancsak 04-es kód és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság állambiztonsági főkapitány-helyettesének szervkódja olvasható az ún. mágnesszalagon? is. Ez egyrészt azt jelezheti, hogy a mágnesszalagok lezárása után zárták ki a hálózatból, vagy azt, hogy valamilyen formában tovább dolgozott.

Mindezek alapján nem feltételezhető, hogy „Gárdonyi”-nak semmilyen köze nem volt az állambiztonsághoz. Nem életszerű, hogy az egész csak az állambiztonsági szervek hamisítványa lett volna, és a politikai rendőrséggel nem együttműködő személyről tetemes adminisztrációval és tájékozódással hamis 04-es kódjelű 6 és 6/c kartont, Adatlapot és öt változásjelentést készítettek volna a hetvenes–nyolcvanas években.

Ráadásul, igaz, 1957 szeptemberéből, a V-143263 Vizsgálati dossziéban „Gárdonyi”-nak fennmaradt egy jelentése, Kovács László rendőr hadnagy – akkori tartótisztje – aláírásával. A jelentés arról szól, hogy mi a véleménye a tanári karnak a frissen letartóztatott diákok ügyéről. A jelentést Kovács László hiányosnak, de értékesnek tartotta, főleg azért, mert az egyik tanárról – aki többek között a szovjet csapatok kivonulását követelte – azt írta az ügynök, hogy nagyon nyugtalan. „Gárdonyi” további feladatául pedig a következőket határozta meg a hadnagy: „továbbra is kísérje figyelemmel a tanárok véleményét a fenti üggyel kapcsolatban, folytasson velük beszélgetést és állapítsa meg, hogy melyikük tart attól, hogy elárulják a diákok és tevékenységéért őrizetbe veszik”. A fő hangsúlyt a szovjet csapatok kivonulását követelő tanárra helyezze, vele külön foglalkozzon – írta a hadnagy. A jelentést Kovács László a vizsgálat során felhasználhatónak tartotta.

„Gárdonyi” ügynöki tevékenységéről – iratok híján – ezen az egy jelentésen kívül semmit sem tudunk, s ez is gépelt másolat, amit Kovács László hadnagy írt alá.