Fedőnév, fedőszám:

Temesi

Minősítés:

Titkos megbízott

Foglalkozás:

szakoktató

Iskolai végzettség:

érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1989–1990

Foglalkoztató szerv:

Budapesti Rendőr-főkapitányság III/III-A alosztály

Foglalkoztatás vonala:

Ifjúságvédelem

Tartótisztek:

Szrapkóné Francsics Gabriella r. főhadnagy?

Források:

6-os karton, 8/c karton, 6/d karton, adatlap, figyelőkarton, változásjelentés és határozat

 

„Temesi” fedőnevű hálózati jelölttel 1989 tavaszán kezdett el foglalkozni a Budapesti Rendőr-főkapitányság III/III-A önálló alosztálya, amikor figyelőkartont? töltöttek ki a tanulmányozására, ennek határidejét 1990. április 30-ban állapították meg. Az iratokból nem derült ki, hogy milyen fontos operatív érdek vagy más indokolta a karton kitöltését, ugyanis három hónappal később, 1989 július 4-én már meg is történt „Temesi” beszervezése. Az egyik budapesti szakmunkásképző intézetben dolgozó szakoktató esetében akár tudatos is lehetett, hogy megvárták a szorgalmi idő végét, és a nyári gyakorlat idejére időzítették a kapcsolatfelvételt, s valószínűleg a rövid ideig tartó tanulmányozása is elegendő volt arra, hogy a feladatra alkalmasnak bizonyuljon. A beszervezett titkos megbízott 6-os kartonjára a „01”-es nyilvántartási kategória kódot jegyezték fel, ami élő (aktív) titkosított hálózatot jelentett, és arra utalt, hogy fontos, bizalmas feladatot szántak neki, amire az MSZMP-tagsága is ráerősített.

A 6/d kartont? 10 nappal a a hálózati személy beszervezése után töltötték ki, ahol a III/III-B önálló alosztály szerepel kiállító szervként, szintén titkos jelöléssel, a rávezetett „18”-as nyilvántartási kód a „minden titkosított K- és T-lakás”-t jelentette. Másütt azonban nincs utalás arra, hogy „Temesi” lakását esetleg titkos találkozókra használták volna, sőt az adatlapon olvasható foglalkoztatási vonal egyértelműen más feladatot szánt a titkos megbízottnak.

A szintén titkos jelöléssel ellátott 6/c kartononról ismerhető meg a beszervezés célja: titkos információk szerzése.

Az 1989. december 11-i keltezésű határozat, illetve változásjelentés szerint személyi és családi körülményeire tekintettel Gábor Róbert, a III/III-A alosztály vezetője 1989. december 15. és 1990. június 15. között kérte „Temesi” pihentetését.

Az adatlap nyújtja róla a legtöbb információt. Megtudhatjuk, hogy minősítéseként nemcsak a „titkos megbízott”-at, hanem a „titkos munkatárs”-at is aláhúzták. „Temesi”-t gyors módszerrel, hazafias, eszmei alapon szervezték be, vagyis a rendszer szempontjából teljesen megbízhatónak minősült. Az itt olvasható gyors módszer ellentmond a figyelőkarton kitöltésének, hiszen annak éppen az volt a célja, hogy a beszervezés előtt meggyőződhessenek megbízhatóságáról és rátermettségéről. Foglalkoztatási területe alapvetően az ifjúságvédelmi vonal volt, az új típusú politikai szervezetek tagjainak ellenőrzésére, emellett – az adatlap szerint – fel tudták még használni ellenséges személyek mellé történő beépülésre is. Megtudhatjuk, hogy turistaként rendszeresen járt Nyugatra, ami viszonylagos anyagi jólétet és politikai megbízhatóságot mutat. Az adatlapon „az együttműködést szívesen vállalta” szöveget húzták alá annál a személynél, akit ellenőrzöttnek, megbízhatónak minősítettek. Az ellenőrzöttséget a három hónapos figyelőkartonnal igazolt tanulmányozás támaszthatta alá.

A jellemvonásainál a nyugodtságát, kiegyensúlyozottságát emelték ki, és azt, hogy kényes helyzetekben is feltalálja magát.

Ennyi információ áll mindössze rendelkezésünkre a bizalmas, titkos feladatokkal megbízott hálózati személyről, aki 1989 második felében szűk öt hónapig végezhetett tényleges munkát, amire a nyilvántartások semmilyen bizonyítékokkal nem szolgálnak, hacsak a változásjelentésben a pihentetés nem utalhat erre. Ismerve azonban a politikai rendőrség gyakorlatát, nem siették el a nem dolgozó ügynök kizárását, vagyis az is előfordulhatott, hogy a rendszerváltozás előestéjén még hittek abban, hogy majd egy idő után, a nevelésüknek köszönhetően, hasznos informátorként segítheti a munkájukat. Az mindenesetre már önmagában is figyelemre méltó, hogy 1989. december közepén, az új Alkotmány elfogadása és a Köztársaság kikiáltása után két hónappal, a „Temesi” fedőnevű titkos megbízott félévnyi pihentetése mellett döntöttek.