Fedőnév, fedőszám:

Fekete Sándor

Minősítés:

ügynök, majd titkos megbízott

Foglalkozás:

református lelkész

Iskolai végzettség:

teológia

Beszervezés alapja:

hazafias, majd személyi érdekeltség

Az együttműködés időtartama:

1968–1976, 1984–1989?, 1990?

Foglalkoztató szerv:

BM Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. alosztály (1971-től osztály)

Foglalkoztatás vonala:

belső elhárítás

Tartótisztek:

Koncz András r. főhadnagy

Források:

6-os karton, 6/c karton, adatlap, kódlap, változásjelentés

„Fekete Sándornak” csak nyilvántartási anyaga van, a B-128937-es számú dosszié hollétéről nincs tudomásunk, az M-36876-os számú helyett pedig csak egy figyelőlap van a levéltár őrizetében. Ha ezek a dossziék léteztek, akkor nagy valószínűséggel a többször jelzett iratmegsemmisítés áldozatai lettek.

A 6-os karton szerint – amely központi karton, és 1968. július másodikán állították ki – Feketét 1968. július 1-jén szervezte be Koncz András főhadnagy hazafias alapon. Feketét 1976-ban zárták ki, B- és M-dossziéját 1976. szeptember 21-én irattározták. Kizárása azért történt, mert nem járt el a találkozókra. 1984. júliusban újból beszervezték, ugyancsak a Szabolcs-Szatmár megyei III/III. osztály, de a beszervező személye nincs feltüntetve. A kartonon a 07-es kód, amely a kizárt hálózati személy kódja, át van húzva, és mellé az élő hálózat kódját, a 04-et írták.

6/c kartonján a keltezés 1984. június 25., a kapcsolat felújításának idejeként azonban – a 6-os kartonéval megegyezően – 1984. július 4. szerepel. A beszervezés alapjaként ezen a kartonon, 1984-ben, már személyi és egyéb érdekeltség szerepel.

Adatlapját 1973. május 6.-án állították ki. Az adatlapon a kitöltéskori helyzethez képest semmiféle változást nem vezettek át. Az adatlap szerint „Fekete” már titkos megbízott, az együttműködést hazafias alapon és szívesen vállalta, ellenőrzött megbízható, de a munkát kedvetlenül, vonakodva végzi, és csak részben őszinte. Fennmaradt azonban egy az adatlaphoz 1984. június 26-án írt változásjelentés, melynek adatait nem vezették át az adatlapra.?

A változásjelentés szerint az újabb együttműködést „Fekete” a 6/c karton adatainak megfelelően személyi érdekeltség alapján vállalta, ismeri a hálózati munkát, és azt már nem kedvetlenül vonakodva, hanem szívesen végzi.

Az M-dosszié helyé lévő figyelőlapot – amely arra szolgált, hogy tudják, ki, mikor és miért vitte el a dossziét – 1984. június 12-én állították ki. E szerint ezen a napon a Szabolcs-Szatmár megyeiek vitték el a dossziét, az ok a „Fekete Sándorral” való kapcsolatfelvétel volt. Ez egy teljesen logikus lépés, mert egyrészt ismereteket ad a beszervezni kiszemelt személy korábbi munkájáról, másrészt felhasználható adatok is lehetnek benne.

Egy dolog azonban jelenlegi ismereteink alapján nem magyarázható meg. A 6-os és a 6/c karton szerint is „Fekete” újbóli beszervezésére 1984. július 4-én került sor, a 6/c kartont és a változásjelentést azonban már március 25-én, illetve 26-án kitöltötték.