Fedőnév, fedőszám:

Sólyom

Minősítés:

ügynök, titkos megbízott

Foglalkozás:

földműves, földnyilvántartó

Iskolai végzettség:

8 általános, mezőgazdasági technikum

Beszervezés alapja:

terhelő adatok

Az együttműködés időtartama:

1955–1990

Foglalkoztató szerv:

BM Zala Megyei Főosztály VI. Osztály

BM Zala Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

mezőgazdasági szabotázs, kártevés elhárítása

Tartótisztek:

Nyiki Mihály áv. százados?

Donáczi István r. százados?

Források:

6-os karton, 6/c karton, két 6/a karton, 6/c (statisztikai) karton, három változásjelentés, adatlap

„Sólyom” fedőnevű ügynököt 1955. február 2-án szervezte be Nyiki Mihály államvédelmi százados. Az ügynök a nyugat-magyarországi peremvidéken elterülő Zalai-dombság egyik kistelepülésén földműveléssel foglalkozott, s mivel nincs utalás a termelőszövetkezeti tagságára, egyéni gazdálkodó lehetett. A beszervezés alapjául szolgáló terhelő adatok az ÁBTL-ben őrzött operatív kartonja és az azon szereplő dossziék segítségével ismerhetők meg.? Az operatív kartonon röviden összefoglalták a neki felróható büncseleményt: „1950-ben […] községben a »Fehér Gárda« ellenforradalmi szervezkedés községvezetője volt. Eljárást nem indítottak ellene.” Nagy valószínűséggel a szervezkedés utóhatásainak a figyelemmel kísérése lett a feladata. A beszervezés dátuma alapján úgy tűnik, hogy az 1950-es évek nagy letartóztatási hullámához, így sok sorstársa börtönbe juttatásához nem volt köze. Őze Sándornak a témával foglalkozó írásában? azonban az olvasható, hogy a Fehér Gárda tagjait halálukig figyeltette a politikai rendőrség, valószínűleg az ő megfigyelésükben kaphatott szerepet az ügynök.

Több zalai fehérgárdista vizsgálati dossziéját? átadták az ÁBTL-nek. Annak ellenére, hogy „Sólyom” a leírások szerint községvezető volt, embereket szervezett be a mozgalomba, nemhogy eljárás nem indult ellene, de még tanúként sem hallgatták ki. A vizsgálati anyagokban lévő névsorokban szerepel ugyan, de a gyanúsítotti vagy tanúkihallgatásokról felvett jegyzőkönyvekben csak megemlítik, mint például azt, hogy a gynúsítottat a titkos társaságba „Sólyom” szervezte be, azonban ennek a kijelentésnek sem lett semmilyen kozekvenciája.

A központi 6-os karton sok információval nem szolgál: egy 1957-es dátummal megerősítették az együttműködés folytatását, alul pedig a 04-es kód azt jelzi, hogy 1990-ig nem zárták ki a hálózatból, vagy nem adminisztrálták azt.

A két darab 6/a karton? azt a feltételezést erősíti, hogy a karton kitöltésének idején, még 1973-ban is a településen élő ellenséges kategóriába sorolt személyek megfigyelése volt a feladata. „Sólyom” egyik kapcsolata a karton szerint olyan lakóhelyi ismerőse, aki Fehér Gárda-tag volt, a másik, falubeli gyerekkori ismerőse pedig egy volt politikai elítélt, a karton szerint fegyveres nyilas volt. A kartonok bal alsó részén a 05-ös kód szerepel, ami a foglalkoztatott hálózat kapcsolatait jelölte, vagyis egy létező együttműködésben a hálózati személy valóságos, mindennapi kapcsolatait a célszemélyekkel.

Az adatlapot is 1973. májusban töltötte ki a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztályán Donáczi István rendőr százados. Ebből megismerhetjük „Sólyom” személyes adataiban bekövetkezett változásokat: technikusi képesítést szerzett, és az egyik Zala megyei járási hivatalban dolgozott. A beszervezése még 1955-ben gyors módszerrel történt, később a minősítése is megváltozott, ügynökből akkorra már titkos megbízott lett, és a valamikori terhelő-kompromittáló beszervezési alap is átváltozott hazafiasra. A együttműködést – az operatív tiszt szerint – szívesen vállalta. Beszervezésének célja foglalkoztatási területén a figyelődossziésok és volt politikai elítéltek operatív ellenőrzése volt. Az operatív tiszt ellenőrzött, megbízhatónak minősítette a közel 20 éves „szolgálata” alapján. Személyes jellemvonásai közül a nyugodt, kiegyensúlyozott, barátkozó, kezdeményező, leleményes, a kényes helyzetekben feltalálja magát tulajdonságait emelte ki, aki takarékos és józan életű.

Az 1974-ben kitöltött 6/c (statisztikai) kartonról új információkat nem tudhatunk meg, „Sólyom” foglalkoztatási vonala továbbra is a társadalomra veszélyes személyek operatív ellenőrzése volt.

A három változásjelentésből az első dátuma 1977. január, ami arról tudósít, hogy az előző évben egy olaszországi társasutazáson vett részt a hálózati személy. Az 1985-ös jelentésből megtudhatjuk, hogy nyugállományba vonult, az 1990. január 9-i jelentés a 6/a kartonokon bekövetkezett változásokat részletezi, miszerint „Sólyom” három kapcsolatát törölték, illetve magát az ügynököt is kizárták a hálózatból, azzal az indokkal, hogy az operatív helyzet megváltozott. A három megfigyelt személy szerepel az ÁBTL adatbázisában, azonban az iratok között nem található olyan konkrét információ, ami arra utalna, hogy az elszenvedett joghátrányuk közvetlenül összefüggésbe hozható lenne „Sólyom” ügynöki tevékenységével.

Bár beszervezési és a munkadossziéi nem maradtak fenn, a nyilvántartásokból is egy „gazdag” ügynöki pályaív rajzolódik ki, miközben ugyanaz a zalai kisközség maradt a lakóhelye. Annak ellenére, hogy a jog szerint „Sólyom” nem minősül hálózati személynek, biztosra vehető, hogy több mint 30 évig együttműködött a politikai rendőrséggel.