Fedőnév, fedőszám:

Németh

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

műszaki előadó

Iskolai végzettség:

érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1976–1990

Foglalkoztató szerv:

BM Határőrség 1. Kerületi Parancsnokság Felderítő Alosztály

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet

Tartótisztek:

Bakonyvölgyi László százados?

Czinege Sándor százados?

Források:

6-os karton, 6/c karton, változásjelentés, adatlap

A 6-os karton szerint Észak-Dunántúlon, egy Duna parti kisvárosban működő gyár alkalmazottját, „Németh” fedőnevű titkos megbízottat 1976. július 6-án szervezte be Bakonyvölgyi százados, a győri határőrség felderítő alosztályának beosztottja. A karton a személyes adatain, beszervezésének alapadatain és a 04-es kódon kívül – ami azt jelenti, hogy foglalkoztatott hálózat volt, vagyis nem zárták ki a hálózatból – más információt nem tartalmaz.

A 6/c (statisztikai) kartont is „Németh” beszervezésének napján töltötték ki, amelyről új információként megtudhatjuk, hogy beszervezésének célja határőrizet tekintetében a preventív védelem, az operatív ellenőrzés volt.

A két héttel későbbi dátummal kitöltött adatlapon a beszervezéséről a gyakori sztereotípiák olvashatók, miszerint a középvezető hálózati személyt gyors módszerrel szervezte be a százados, és az együttműködést szívesen vállalata. Politikai arculatáról megtudható, hogy nem párttag, de hű a szocialista rendszerhez. Ellenőrzöttségéről azt írta a beszervező tiszt, hogy ellenőrzött, megbízható, felkészült, ismeri a hálózati munkát. Személyéről megállapította, hogy bátor, kezdeményező, leleményes, kényes helyzetekben feltalálja magát.

A változásjelentés szerint még 1990-ben is ugyanaz a szervezeti egység foglalkoztatta „Németh”-et, mint beszervezésekor, azonban itt már Czinege Sándor százados neve szerepel átadó operatív tisztként, akitől a BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség Nyilvántartó Osztálya vette át az ügynököt. A hálózati személy státuszában beállott változást rögzíti a határozat, miszerint kizárták a hálózatból, azzal a megjegyzéssel, hogy az operatív helyzet megváltozott, operatív lehetősége megszűnt. A Győrben kitöltött nyomtatványra még azt is rávezették, hogy „anyagát a 11-13/1468/1989. BM.H intézkedés? alapján saját hatáskörben megsemmisítettük.” Bár 1990. januárjában a megyei főügyészségek sorra zárolták a megyei politikai rendőrségek irattáraiban lévő anyagokat, ennek ellenére még 1990 elején sem volt egyedi eset az iratok megsemmisítése, amit a bejegyzés is bizonyít.

Az 1970-es években készült nyilvántartások önmagukban mindössze annyit mutatnak, hogy „Németh” valamilyen módon kapcsolatba került a politikai rendőrséggel. Az 1990. januári változásjelentés azonban megerősíti azt a feltételezést, hogy a közel másfél évtizedes információ nélküli években mégis volt valamilyen érdemi együttműködés a titkos megbízott és az állambiztonság között, továbbá arra is kapunk magyarázatot, hogy miért nincs írásos nyoma „Németh” tényleges ügynöki pályafutásának, mert a hálózati anyagát a kizárásával egyidőben megsemmisítették. Mindezek ismeretében sem minősül azonban a hatályos jogszabályok szerint „Németh” hálózati személynek.