Fedőnév, fedőszám:

Kátai

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

postaműszaki tiszt

Iskolai végzettség:

érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1951–?, 1978–1990

Foglalkoztató szerv:
  1. Légvédelmi Tüzér Hadosztály elhárító részlege

1978: BM Vas Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály

1982: BM Győr-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

postai hírközlés

Tartótisztek:

Ollé József hadnagy?

Bori Jenő r. százados?

Radányi László r. főhadnagy?

Kovács A. r. főhadnagy

Károlyi József r. hadnagy

Források:

két 6-os karton, két változásjelentés

„Kátai” fedőnevű titkos megbízott azok közé a hálózati személyek közé sorolható, akiknek csak a nyilvántartásai kerültek levéltári kezelésbe, emiatt a belügyi pályafutásuknak csak azon pontjai ismerhetők meg, amelyeket a nyilvántartások tartalmaznak. „Kátai”-t eredetileg 1951. november 7-én szervezte be a 46. Légvédelmi Tüzér Hadosztály elhárításásáról Ollé József hadnagy. Az 1978. október 11-én kitöltött központi 6-os kartonról a korábbi beszervezés időpontján és a foglalkoztató szervezeti egységen kívül még azt tudhatjuk meg, hogy a hálózati személy 1956 előtti anyaga megsemmisült. Az együttműködésnek erről a szakaszáról más feljegyzés nem tanúskodik. A kartonon a következő dátum 1978. október 10-e, amikor a Vas megyei III/II. Osztály újította fel vele a kapcsolatot. Ezt a bejegyzést később – dátum nélkül – zárójelbe tették, és kézírással „Katonai elh.” szöveget írták fölé. Ebben az időben egy nyugat-magyarországi postaigazgatóságon volt postaműszaki tiszt, és a foglalkoztatási vonalának a postai hírközlést jelölték meg. A központi kartonon még két feljegyzés szerepel, az egyik szerint 1984. február 16-ai dátummal? a Győr-Sopron megyei politikai rendőrség vette át további foglalkoztatásra, az 1990. novemberi másik feljegyzés pedig így szól: „Megszűnt a 15/7/00367/90. sz. határozattal.” A helyi 6-os kartonon részletesen felsorolták mind a Vas megyei, mind a Győr-Soporon megyei III/II. Osztályról a „Kátai”-t foglalkoztató operatív tisztek nevét. Összesen hatszor került sor váltásra?, azonban az operatív tisztek közül Bori százados és Radányi főhadnagy kétszer is szerepel a kartonon.

A két 6-os kartonon kívül még két darab változásjelentés található a hálózati iratok között, mindkettő 1990 elején készült. Míg január 5-én a Győr-Sopron megyei főkapitány állambiztonsági helyettese „Kátai” fedőnevű hálózati személy titkosítását kérte, addig egy hónappal később, február 12-én a hálózatból való kizárásáról olvashatunk azzal az indokkal, hogy „kérte a kapcsolat megszakítását”.

„Kátai”-ról még egy adat található az ÁBTL-ben, a polgári nevére kiállított operatív kartonon? a következő szöveg olvasható: „BM III/II. Csoportfőnökség. Figyelőzve 1987. jún. 30-ig.” Ezt a dátumot áthúzták, és az 1992. június 30-ai dátumot írták fölé. A kísérőjegyzék számaként a 65-23/5/85. iktatószámot jegyezték még fel. A kartont 1985. május 14-én a Győr-Sopron Megyei III/II-C alosztály töltött ki. A figyelőztetés alapjául szolgáló dokumentumot pedig – a nyilvántartás szerint – a 22-OD-3917 számú dossziéba? helyezték el, a dossziét azonban nem archiválták, így az nem került levéltári kezelésbe. Sokatmondó azonban az bejegyzés, ami az OD-naplónak a fenti szám melletti „Tárgy” rovatában olvasható, miszerint a dossziéban a titkos „postai számjeles objektumok, rendszerek és számjeles személyek” iratait gyűjtötték. Mint műszaki tiszt valószínűleg ilyen titkos objektum(ok)ban dolgozhatott vagy ilyen helyhez kötődhetett a hálózati munkája, ami indokolttá tette a figyelőztetésének elrendelését. A 22-es előszám azt mutatja, hogy az iratokat Győr megyében rendezték az objektumdossziéba. Ezek a körülmények azonban már a Vas megyei időszakban is fennálltak, amit a napló „Átadások” rovat bejegyzése is igazol, miszerint „Átadva Győr megyének. 1982. I.” Arról a meglévő dokumentumok nem adnak felvilágosítást, hogy az operatív kartont miért 1985-ben, és miért a Győr-Sopron megyei állambiztonsági szerv töltötte ki.

„Kátai” állambiztonsági pályafutását csak a nyilvántartásokból ismerhetjük meg. Bár a hatályos jog szerint éppen emiatt nem minősül hálózati személynek, azonban a megmaradt kevés adat is elegendő ahhoz, hogy valószínűsítsük azt, hogy ténylegesen is együttműködött a politikai rendőrséggel, sőt ez az együttműködés az általánostól eltérően bizalmasabb, titkosabb volt.