Fedőnév, fedőszám:

Gyöngyvirág

Minősítés:

titkos megbízott, T-lakásgazda

Foglalkozás:

pénzügyi csoportvezető

Iskolai végzettség:

közgazdasági érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1973–?

Foglalkoztató szerv:

BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

belső elhárítás

Tartótisztek:

Dénes Antal r. főhadnagy?

Források:

két 6-os karton, 6/b karton, két 6/c karton, adatlap, kódlap

„Gyöngyvirág” fedőnevű titkos megbízottat – aki egy Fejér megyei pénzintézetben volt csoportvezető – 1973. augusztus 13-án szervezte be Dénes Antal rendőr főhadnagy. Az ÁBTL-be csak a hálózati nyilvántartásai kerültek, közülük a két darab 6-os kartonból az egyik központi, a másik helyi karton. Kitöltésük dátuma, a rávezetett adatok néhány kivételtől eltekintve, megegyeznek. Mindkettőn olvasható, hogy hazafias alapon történt a beszervezése, foglalkoztatás vonala pedig a belső elhárítás volt. A hálózati személy átadásáról vagy foglalkoztatásában bekövetkezett valamilyen változásról a kartonokon nincs semmilyen feljegyzés. A központi kartonról azonban megtudhatjuk azt, hogy a titkos megbízotti státusz kiegészült a T-lakásgazda minősítéssel és a 04-es kóddal, vagyis élő (foglalkoztatott) hálózatként tartották nyilván. A helyi kartonra viszont „1994. XI. 29-én visszaérkezett karton” szöveget jegyezték fel.

A 6/b kartont 1973. szeptember 3-án töltötték ki, amelyen a korabeli lakcíme olvasható. Az ugyanazon a napon kitöltött, két darab 6/c (statiszikai) karton egyikén csak a T-lakástulajdonos, a másikon mindkét együttműködési forma olvasható, illetve a belső elhárításként megfogalmazott általános foglalkoztatási vonalat kézírással „egyház”-zal konkretizálták.

Az adatlap kitöltésének dátuma 1973. augusztus 21. A nyomtatvány szerint a hálózati személy középfokú végzettséggel rendelkező, nőtlen, alsószintű vezető. Beszervezésénél a titkos megbízott minősítést jelölték meg, beszervezésének céljaként pedig a T-lakástulajdonos kategóriát. Ellenőrzöttsége alapján megbízható, a munkát szívesen vállalata. Személyes tulajdonságai közül figyelmet érdemelt a beszervező tiszt szerint, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, leleményes, és – amit majdnem minden beszervezettnél aláhúztak – kényes helyzetekben feltalálja magát.

Mint látható, a nyomtatványokon 1973. augusztus 13. és szeptember 3. közötti dátumok szerepelnek, ami tulajdonképpen elfogadható időkeret a beszervezés adminisztrációjára. A lakás tényleges használatáról semmilyen információ nincs az iratokban. Arra vonatkozóan, hogy a beszervezését követően „Gyöngyvirág” valóban együttműködhetett a politikai rendőrséggel csak egy kérdéses bizonyíték van, a K- és T-lakásokhoz kitöltött kódlap, amelynek a dátuma: 1989. január 31-e. Bár a kódlap kitöltésének későbbi dátuma nincs szoros kapcsolatban a beszervezés időpontjával vagy az együttműködés időtartamával, ugyanis az informatika később kapott szerepet az állambiztonsági munkában. Ellenben, ha valamiféle kapcsolata nem létezett volna a politikai rendőrséggel, 1973 és 1989 közötti több mint másfél évtized alatt bőven lett volna lehetőség a hálózati személy kizárására. Ilyen hosszú idejű „pihentetés” – ismereteink szerint – nem fordult elő a gyakorlatban. A 6-os kartonon élő hálózatként szereplő „Gyöngyvirág” eszerint akár azt a feltevést is erősítheti, hogy valamiféle együttműködés mégis lehetett közte és a politikai rendőrség között.