Fedőnév, fedőszám:

Losonczi

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

villamosmérnök

Iskolai végzettség:

műszaki egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1967–1990 [1991]

Foglalkoztató szerv:

BM III/II-6/b alosztály

Foglalkoztatás vonala:

postai hírközlés

Tartótisztek:

Sebestyén Ferenc r. őrnagy?
Kara Árpád r. ezredes?
Nyári Béla r. százados

Források:

6-os karton

A karton szerint „Losonczi” fedőnevű titkos megbízottat 1967. március 3-án szervezte be Sebestyén Ferenc rendőr őrnagy a III/II-6/b alosztályról. 1967. július 24-től az alosz-tályon a kapcsolattartó tisztje Kara Árpád rendőr ezredes lett. A következő bejegyzés 1986. március 7-e, amikor Nyári Béla vette át a titkos megbízottat. Az utolsó dátum 1991. szeptember 23-a „kizárva! KIG. 5. Oszt.”? megjegyzéssel. Más adattal „Losonc-zi” hálózati tevékenységéről nem rendelkezünk. A kartonon nincs irattározott dosszié-szám, csak H-szám (H-48382).