Fedőnév, fedőszám:

Medves

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

MÁV-alkalmazott

Iskolai végzettség:

6 elemi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1955–1957

Foglalkoztató szerv:

BM 1. Határőrkerület győri őrzászlóalj felderítő BM 1. Határőrkerület győri őrzászlóalj felderítő alosztály

Foglalkoztatás vonala:

határőrizet

Tartótisztek:

Oláh József áv. főhadnagy

Halász József áv. alhadnagy

Vitéz József hőr. alhadnagy

Források:

6-os karton

A karton szerint „Medves” informátort 1955. április 23-án szervezte be Oláh József államvédelmi főhadnagy és Halász József államvédelmi alhadnagy. 1955. április 30-án Halász alhadnagy lett a tartótisztje a győri őrzászlóalj felderítő alosztályánál. 1956. au-gusztus 23-án átkerült a győri őrzászlóaljból az I. kerület felderítőihez, Vitéz József ha-tárőr alhadnagyhoz. Az 1957. március 25-i bejegyzés arról tudósít, hogy a további együttműködést megtagadta, anyagát 1957. november 4-én irattározták?. „Medves” hálózati tevékenységéről több adattal nem rendelkezünk, B-75991-es számú dossziéja nem került a levéltárba, az M-dosszié száma pedig nem szerepel sem a kartonon, sem a levéltár adatbázisában.