Fedőnév, fedőszám:

Szemere

Minősítés:

„rezidens, konsp. l.”?

Foglalkozás:

csoportvezető

Iskolai végzettség:

4 gimnázium

Beszervezés alapja:

nincs adat

Az együttműködés időtartama:

1951–?

Foglalkoztató szerv:

ÁVH I/5. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

nincs adat

Tartótisztek:

Vándor Tibor áv. százados

Források:

6-os karton

„Szemere” fedőnevű rezidenst – aki Faludi Ervin? államvédelmi főhadnagyként is ismert – 1951. március 15-én szervezte be Vándor Tibor államvédelmi százados, az ÁVH I/5. Osztály beosztottja, és rezidensként, illetve konspirált lakásgazdaként foglalkoz-tatták. Anyagát a karton tanúsága szerint 1952. július 14-én irattározták, oka: „pihen-tetve”. 1952. augusztus 27-én az iratokat a hálózati személy továbbfoglalkoztatása mi-att ismét kiadták az ÁVH I/5. Osztálynak. A dossziékat 1953. június 18-án újból irattá-rozták. A következő bejegyzés 1969. június 17-e: „a KLH? adatai szerint disszidált”. Kézírással dátum nélkül melléírták: „hazatért”. A B-9531-es számú dosszié sorsa isme-retlen, az M-8547-es számon az M-dossziék nyilvántartó könyvében „Nemes János” fedőnév szerepel, azonban ez a dosszié sem került levéltárba?