Baczoni Gábor–Bikki István: Egyesített Állambiztonsági Adattár – a SZOUD. In Gyarmati György (szerk.): Az átmenet évkönyve, 2003. Budapest, ÁBTL, 2004. (Trezor 3.) 217–234.

Baráth Magdolna: Az állambiztonsági iratok selejtezése, megsemmisítése. In Gyarmati György (szerk.): Az átmenet évkönyve, 2003. Budapest, ÁBTL, 2004. (Trezor 3.) 255–280.

Baráth Magdolna: A politikai rendőrség újjászervezése 1956 után. Történelmi Szemle, 2008/4. 535–563.

Baráth Magdolna: Az államvédelem az egységes Belügyminisztériumban. Betekintő, 2010/3.

Bikki István: A titkos operatív technikai rendszabályok és módszerek, valamint a K-ellenőrzés alkalmazására vonatkozó szabályok 1945–1990 között. Betekintő, 2010/1.

Boreczky Beatrix: Az Államvédelmi Hatóság szervezete, 1950–1953. In Gyarmati György (szerk.): A Történeti Hivatal Évkönyve, 1999. Budapest, Történeti Hivatal, 1999. (Trezor 1.) 91–114.

Cseh Gergő Bendegúz: A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata, 1945–1990. In Gyarmati György (szerk.): A Történeti Hivatal Évkönyve, 1999. Budapest, Történeti Hivatal, 1999. (Trezor 1.) 73–89.

Cseh Gergő Bendegúz: Az állambiztonsági iratok pusztulása 1956-ban. Levéltári Szemle, 2006/3.

Cseh Gergő Bendegúz–Okváth Imre (szerk.): A megtorlás szervezete. A politikai rendőrség újjászervezése és működése, 1956–1962. Intézménytörténeti tanulmányok Budapest, ÁBTL–L’Harmattan Kiadó, 2013.

Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Az Államvédelmi Hatóság szervezeti változásai (1950–1953). Betekintő, 2009/2.

Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: A Belügyminisztérium szervezeti változásai. In Gyarmati György–Palasik Mária (szerk.): Trójai faló a Belügyminisztériumban. Az ÁVH szervezete és vezérkara, 1953–1956. ÁBTL–L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2013. 63–127.

Gyarmati György: A politika rendőrsége Magyarországon a Rákosi-korszakban. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2002. (Habilitációs Füzetek)

Gyarmati György: Mire jók az állambiztonsági ügynökiratok és mire nem? Kommentár, 2012/6.

Gyarmati György: Múltfeltárás titkosszolgálati iratokból. A magyar jellemzők általánosítható vázlata. Korunk, 2014/1. 9–16.

Gyarmati György–Palasik Mária (szerk.): Trójai faló a Belügyminisztériumban. Az ÁVH szervezete és vezérkara, 1953–1956. Budapest, ÁBTL–L’Harmattan Kiadó, 2013.

Kónyáné Kutrucz Katalin: A Történeti Hivatal létrehozása. In Halmai Gábor (szerk.): Ügynökök és akták. Nemzetközi konferencia az átvilágításról és az állambiztonsági iratok sorsáról. Budapest, Soros Alapítvány, 2003. 91–99.

Kónyáné Kutrucz Katalin: Amiről az iratok vallanak. In Jungi Eszter (szerk.): Büntetőjogi tanulmányok, XI. Veszprém, MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság Büntetőjogi Munkabizottság, 2010. 23–33.

Kónyáné Kutrucz Katalin: A megbízottak, avagy a láthatatlan légió. Betekintő, 2011/2.

Krahulcsán Zsolt–Müller Rolf (szerk.): A politikai rendészeti osztályok, 1945–1946. (Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 1.). Budapest, ÁBTL–L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2009.

Krahulcsán Zsolt–Müller Rolf (szerk.): Az Államvédelmi Osztály, 1946–1948. (Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 2.) Budapest, ÁBTL–L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2015.

Markó György: Állambiztonsági iratok a Történeti Hivatalban. A nyilvános működés első hónapjának tapasztalatai. In Hegedűs B. András (szerk.): Az egykori állambiztonsági szervek és azok iratai Németországban és Magyarországon. Budapest, 1956-os Intézet, 1998. 31–38.

Markó György: „Az iratok megsemmisítéséhez jegyzőkönyv nem kell”. Dokumentumok az állambiztonsági iratok 1989. évi megsemmisítéséről. Kritika, 2000/11.

Markó György: A Honvédelmi Minisztérium szervezete, 1945–1956. Budapest, Argumentum Kiadó, 2011.

Müller Rolf: Napi Operatív Információs Jelentések, 1979–1989. In Gyarmati György (szerk.): A Történeti Hivatal Évkönyve, 1999. Budapest, Történeti Hivatal, 1999. (Trezor 1.) 251–285.

Müller Rolf: A politikai rendőrség tájékoztató szolgálata, 1945–1962. In Gyarmati György (szerk.): A Történeti Hivatal Évkönyve, 2000–2001. Budapest, Történeti Hivatal, 2002. (Trezor 2.) 111–137.

Müller Rolf: Belügyi információs jelentések, 1964–1990. In Gyarmati György (szerk.): Az átmenet évkönyve, 2003. Budapest, ÁBTL, 2004. (Trezor 3.) 147–164.

Müller Rolf: Zárójelentés: a magyar állambiztonság szervezete és működése 1989-ben. In Müller Rolf–Takács Tibor (szerk.): Szigorúan titkos ‘89. A magyar állambiztonsági szervek munkabeszámolói. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2010.

Okváth Imre: A Katona Politikai Osztály szervezettörténeti vázlata, 1945–1947. In Kahler Frigyes (főszerk.), Bank Barbara (szerk.): Utak és útkereszteződések. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Budapest, Történelmi Ismeretterjesztő Társulat, 2013. 249–257.

Orgoványi István: A politikai rendőrség hálózati munkájának szabályozása 1954 és 1989 között. Betekintő, 2010/3.

Orgoványi István: A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségének szigorúan titkos állománya. Betekintő, 2011/1.

Orgoványi István: A állambiztonsági szervek hálózaton kívüli kapcsolatai. Betekintő, 2011/3.

Palasik Mária: A politikai rendőrség háború utáni megszervezése. In Gyarmati György (szerk.): Államvédelem a Rákosi-korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről. Budapest, Történeti Hivatal, 2000. 3–57.

Papp István: A párttag, a munkásőr és a rezidens. Az állambiztonsági munka különleges formái. Kommentár, 2009/1. 39–44.

Petrikné Vámos Ida: Iratok a Történeti Hivatalban. In Gyarmati György (szerk.): A Történeti Hivatal Évkönyve, 1999. Budapest, Történeti Hivatal, 1999. (Trezor 1.) 29–58.

Petrikné Vámos Ida: Az állambiztonsági szervek konspirált és találkozási lakásai. In Horváth J. András (szerk.): Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Salgótarján–Budapest, Nógrád Megyei Levéltár, 2008. 313–324.

Takács Tibor: A kádári politikai rendőrség létrehozása (1956–1962). In Parádi József (főszerk.), Boda József–Simon F. Nándor (szerk.): A XIX–XX. századi magyar állam nemzetbiztonsági szervei. Budapest, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 2013. 223–238.

Tóth Eszter: Zárt irattár a zárt irattárban. In Gyarmati György (szerk.): Az átmenet évkönyve, 2003. Budapest, ÁBTL, 2004. (Trezor, 3.) 235–243.

Tóth Eszter: Iratbeszállítás, rendezés, segédletkészítés a levéltárban (1997–2012). Betekintő, 2012/3.