A hálózati személyek – ahogy azt már jeleztük – az állambiztonsági szervek külső segítőinek csak egy részét képezték. A külső segítők közül róluk tudunk a legtöbbet, a többiekről nagyon kevés irat maradt meg. Azt, hogy ez a „legtöbb” mennyire viszonylagos, az is jelzi, hogy létszámukat is csak becsülni tudjuk. Ráadásul ez a becslés csak a Belügyminisztérium alá tartozó állambiztonsági szervek hálózatára vonatkozik,? és azon belül sem tartalmazza a hírszerzés hálózatát. 1954-ig csak egy összesített szám – 81 520? – áll rendelkezésünkre. A későbbi időkből fennmaradtak többé-kevésbé részletes statisztikák, de mint már írtuk, ezek nem tartalmazzák a hírszerzés hálózatának létszámát. Az egyéb szervekét is csak akkor lehet megállapítani, ha nemcsak a Belügyminisztérium által készített összesített statisztika, hanem az egyes alárendelt szervek által készített statisztikák is fennmaradtak. Ennek megvilágítására csak egy példa. Az 1988. december 31-i állapotot rögzítő összesített statisztikák nem tartalmazzák a határőrség hálózatát, továbbá a kimutatásban szerepel, de a hálózati személyek összlétszámához nincs hozzáadva a T-lakásgazdák száma. Erre az évre vonatkozóan azonban fennmaradtak az alárendelt szervek által készített kimutatások is. Így megállapítható, hogy az országos statisztikában megjelenített 8152 hálózati személy helyett a Belügyminisztérium alá tartozó állambiztonsági szervek – a hírszerzésen kívül – valójában 9600 személyt foglalkoztattak. Az 1945–1990 között foglalkoztatott hálózati személyek száma 200–250 ezerre tehető.

A rendelkezésünkre álló statisztikák tartalmazzák a párttag hálózati személyek számát is. A köztudatban elterjedt vélekedéssel ellentétben az állambiztonsági szervek az utolsó pillanatig foglalkoztattak hálózati személyként párttagokat – jóllehet kisebb arányban, mint a rendszer kezdeti időszakában. A T-lakásgazdák párttagságára vonatkozóan nincs adat. Bizalmi funkciójukból adódóan azonban valószínűtlennek tűnik, hogy ha lenne, az csökkentené a párttagok arányát; reálisabb az a feltételezés, hogy inkább növelné. Az 1989. december 31-i állapotot tükröző belügyi statisztika szerint a Belügyminisztérium alá tartozó állambiztonsági szervek által foglalkoztatott hálózati személyek (a T-lakásgazdák és a hírszerzés hálózatának tagjain kívül) 21%-a az MSZMP tagja volt.