L) K- (konspirált) lakások

A K- (konspirált) lakások dossziéi nem sorolhatók be az eddig kialakított kategóriák egyikébe sem. Amíg a többi kategóriánál a történet alanya egy természetes személy, köznyelven az ügynök – még a T- (találkozási) lakások esetében is –, addig a K-lakások történetének „alanya” maga az objektum. Az eddigi kategóriáknak általában két közvetlen szereplője volt: az egyik a hálózati személy, a másik az operatív tiszt. A K-lakásoknál kibővült a szereposztás, ugyanis ez esetben legalább három belügyi alkalmazott és egy vagy több hálózati személy került kapcsolatba az adott titkos találkozóhellyel. Az állambiztonság részéről általában egy hivatásos tiszt legalizálta fedőnéven, valamilyen fedőtörténettel a bérbe vett lakást, helyiséget. A másik „belügyes” a lakással kapcsolatot tartó operatív tiszt volt. Ezt követték azok az operatív tisztek, akik a hálózati személyekkel a találkozókat az adott K-lakásban bonyolították le.

A K-lakások rendszeréről, az ott folyó munkáról csak vázlatos kép festhető az ÁBTL-ben őrzött dossziék segítségével, mivel nem az eredeti, teljes dossziék, hanem megcsonkolt iratválogatások kerültek levéltári kezelésbe, s ezek főként a lakás fenntartásával, felújításával, berendezésével kapcsolatos pénzügyi dokumentációt tartalmazzák. Ennek ellenére egy-egy dossziéban felfedezhetők olyan érdemi információk, amelyek segítik feltárni az ott folyó tevékenységet.

Fedőnév, fedőszám:

Áfium

Minősítés:

K-lakás (konspirált lakás)

A használat időtartama:

1980–1985

A használó szerv:

BM III/I-3 Osztály

A lakás használói:

Komáromi Tamás r. hadnagy?

Zsoldos István r. főhadnagy?

Források:

Bt-2450/1, Bt-2450/2

Fedőnév, fedőszám:

Garzon, Rejtek

Minősítés:

K-lakás (konspirált lakás)

A használat időtartama:

1964–1986

A használó szerv:

BM Budapesti Rendőr-főkapitányság Politikai Osztály II/ C-csoport

A lakás használói:

Vajda Lajos r. százados?

Kun Vilmos r. százados?

Kocsordi Ferenc r. százados?

Pelle István r. hadnagy?

Lesti Sándor r. főhadnagy?

Bencsik Sándor r. főhadnagy?

Pálfi Ferenc r. százados?

Források:

B-160046, VII-5/K (lakásdosszié)

Fedőnév, fedőszám:

Luca

Minősítés:

K-lakás (konspirált lakás)

A használat időtartama:

1984–1990

A használó szerv:

BM III/I-7. Osztály

A lakás használói:

Csákány János r. alezredes?

Jobb István r. őrmester

Sulyán János, dr.

Források:

Bt-2975, V-16/K (lakásdosszié)?

Fedőnév, fedőszám:

Nádor

Minősítés:

K-lakás (konspirált lakás)

A használat időtartama:

1975–1990

A használó szerv:

BM Győr-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztálya

Források:

B-160064?