Fedőnév, fedőszám:

Kocsis Sándor, 1957-től Kiss Ferenc

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

városi tanácson titkári előadó, 1957-től elektromos szakmunkás

Iskolai végzettség:

gimnáziumi érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1954–1956, 1957–1959

Foglalkoztató szerv:

BM Szolnok Megyei Főosztály IV. Osztály
BM Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztály

Foglalkoztatás vonala:

IV. osztály (belső elhárítás)

Tartótisztek:

Bodnár Béla áv. hadnagy
Kovács János áv. alhadnagy
Csényi Miklós áv. alhadnagy
Farkas Sándor rny. főhadnagy

Források:

6-os karton, B-85671

A 6-os karton központi karton, amely szerint „Kocsis Sándor”-t 1954. december 18-án szervezte be informátorként Bodnár Béla államvédelmi hadnagy, a BM Szolnok Megyei Főosztály IV. Osztályának beosztottja. A kartonon a népi demokráciához hű kategóriába sorolták, beszervezésének alapja hazafias volt, M-dossziéja üres, számot sem kapott.

Az 1957. november 8-án nyitott B-dossziéból derül ki, hogy „Kocsis Sándor” fedőnevű informátort 1956-ban kizárták a hálózatból, mivel áthelyezték egy Tisza-menti erőmű építéséhez, majd 1957-ben, miután újból lakóhelyén kezdett dolgozni, ismét felvették vele a kapcsolatot. Új fedőneve „Kiss Ferenc” lett, szolgálatait Farkas Sándor főhadnagy szerint önként ajánlotta fel. Titoktartási nyilatkozatát 1957. október 11-én írta alá. A 6-os kartonból mindezek nem tűnnek ki, arra a kizárást, az újbóli beszervezést, a fedőnévváltozást és az új tartótiszt nevét sem jegyezték fel.

Az ÁBTL-be került iratok között az informátornak „Kocsis Sándor”-ként végzett tevékenységéről semmilyen adat nincs. „Kiss Ferenc”-ként – mint a szervezet városi elnökségének tagja – az újjáalakított Hazafias Népfront helyi apparátusában történt eseményekről kellett volna beszámolnia a politikai rendőrségnek, de a B-dosszié szerint a számonkéréseket követő ígéretek ellenére sem járt el a találkozókra, és jelentéseket sem adott. A találkozók elmaradására számos kifogást talált, például azt, hogy ha nem ér időben haza, a felesége kérdőre vonja. Inkonzekvens viselkedése miatt alkalmatlannak ítélték az együttműködésre, és kizárták a hálózatból. 1959. január 13-án tett titoktartási nyilatkozatot, dossziéját 1959. március 26-án zárták le, és a 6-os karton szerint június 11-én irattározták azzal a megjegyzéssel, hogy a „munkát megtagadta”. Teljesen azonban nem feledkeztek meg róla, az életkörülményeiben bekövetkezett változásokat dokumentálhatóan 1969-ig figyelemmel kísérték.