Fedőnév, fedőszám:

Virágh Éva

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

gyors- és gépíró, titkárnő, statisztikus

Iskolai végzettség:

közgazdasági technikum

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1966–1968

Foglalkoztató szerv:

III/IV-2/a alosztály

Foglalkoztatás vonala:

fegyveres erők elhárítása

Tartótisztek:

Kósik Lajos r. őrnagy

Források:

6-os karton, ÁBTL 2.8.1-7101.

A „Virágh Éva” fedőnevű informátor mintegy kétéves hálózati pályafutásáról alig került írásos dokumentum a Történeti Levéltárba, elsősorban a 6-os kartonjáról kaphatunk információt a politikai rendőrséggel folytatott együttműködéséről. Az 1966. december 6-án kitöltött kartonon olvasható feljegyzés szerint négy nappal korábban, december 2-án, Kósik Lajos rendőr őrnagy, a Belügyminisztérium III/IV-2/a alosztály operatív tisztje szervezte be a fegyveres erők elhárítására. A foglalkoztatási vonala szoros kapcsolatban állt a munkakörével, mivel a III/IV-2. Osztály feladatkörébe tartozott a Honvédelmi Minisztérium központi szerveinek elhárítása, „Virágh Éva” pedig a karton szerint a Honvédelmi Minisztériumban volt gyors- és gépírónő.

Minden valószínűség szerint beszervezése előkészítésének egyik állomása a BM Személyzeti Osztálya által 1966. május végén készíttetett környezettanulmány volt, amiből megtudható, hogy korábban gyors- és gépírónő volt, májustól pedig már titkárnőként foglalkoztatta a minisztérium. A környezettanulmányból tudható meg az is, hogy MSZMP-tag volt, és – a Központi Lakáshivatal adatai szerint – 1959-ben az MSZMP Központi Bizottságánál dolgozott. A megbízhatóságát lakáslehallgatással is szerették volna ellenőrizni, azonban az nem járt sikerrel.

Az informátort foglalkoztató beszervező operatív tisztnek az 1968. szeptember 3-i minősítési lapján olvasható értékelésből arra lehet következtetni, hogy 1966-ban Kósik őrnagy szakmai pályafutásában valamiféle törés következett be, ami – bulváros fordulattal – összefügghetett a kiszemelt új hálózati jelölt megjelenésével: „A hálózati operatív munka terén az ügynökség foglalkoztatásában kb. 1966 nyarától ugyancsak törés állt be. A találkozókat az ügynökség nagy részével elhanyagolta, a hálózattartásban megszűnt a folyamatosság, és mindinkább az alkalomszerűség dominált. Előfordult, hogy a hálózat által jelentett állambiztonsági szempontból lényeges kérdéseket elöljárói felé nem továbbította. Ezért az MNVK-n? szolgálatot teljesítő honvéd személyeknek a párt politikájától eltérő, illetve szembenálló állásfoglalásáról vezetői csak a területről történő elkerülése után szereztek tudomást. […] Operatív munkája az MNVK területén elégtelenné vált. Teljes mértékben megszűnt a kezdeményezés, a gyakorlatiasság. Ezért a kialakult körülmények miatt – bár operatív felkészültsége megfelelő – más területhez történő áthelyezését javasoltuk. Az állambiztonsági munkában több mint másfél évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Több jelentős operatív akció szervezésében és végrehajtásában vett részt. Míg előző minősítése szerint célirányos operatív intézkedésekre tett javaslatot, az utóbbi egy- másfél évben ez már nem volt részéről tapasztalható […] Beosztásában történt változással egyetértett, ennek jelei mutatkoznak munkakedvében, magatartásában is. A változás üteme azonban lassú, azt befolyásolta családi – nősülési – problémájának lerendezése, elhúzódása. A szakmai vezetés e probléma rendezéséhez messzemenően segítséget nyújtott.”

A „Virágh Éva” fedőnevű informátor munkájáról, illetve arról, hogy jelentett-e egyáltalán, semmiféle információ nem áll rendelkezésünkre. Az esetleges jelentéseit tartalmazó M-dossziénak még számot sem adtak, legalábbis a 6-os kartonon ennek nincs semmi nyoma. A kartonon szereplő B-113917 számú dosszié sorsa pedig ismeretlen, mindössze annyi állapítható meg, hogy a B-dosszié archív számát 1968 októberében jegyezték be az ún. B-naplóba?, illetve írták rá az iratgyűjtő borítójára.

Az informátor kizárásának időpontjáról nincsenek adataink, az irattározás pedig – mint ahogy arról már többször volt szó – mindig a kizárás után, sok esetben hosszabb idő után, következett. Az irattározási időponthoz a kapcsolat megszakításának indokaként a következő szöveget írták: „BM dolgozó felesége lett”, vagyis a hálózati kapcsolat és a kapcsolattartó tiszt személyes szimpátiája végül házasságkötéssel zárult. Ezt erősíti meg Kósik őrnagy személyi anyaga, mely szerint az operatív tiszt és a beszervezett „Virágh Éva” 1968. július 26-án, más adat szerint 25-én összeházasodtak.