Fedőnév, fedőszám:

Sebes

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

tanár

Iskolai végzettség:

főiskola

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1989. november–december

Foglalkoztató szerv:

BM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

„egyéb”: alakuló és működő politikai célú társadalmi szervezetek alkotmányellenes tevékenységének felderítése

Tartótisztek:

Oláh Attila r. alhadnagy

Források:

6-os és 6/c karton, változásjelentés

„Sebesről” csupán két karton és egy változásjelentés maradt fenn. Mindkét kartonja szerint 1989. november 24-én szervezték be, kartonjait 1989. november 29-én állították ki.

6/c kartonja szerint szeret gépkocsit vezetni és olvasni, érdekli a csillagászat, és többször járt külföldön.

A hálózati személyek lehetséges foglalkoztatási vonalait az adatlap „c” része írta le, 32 pontban körülírva, a 33. pontban pedig annyi szerepel: egyéb. Ezt olyan esetekre tartották fenn, amelyek nem sorolhatók a 32 pont egyikébe sem. Eddig az egyéb kategória kitöltésére csak 1989-ből találtunk példát. Az eddig ismertek mindegyike pártok figyelésével kapcsolatos.

Itt kénytelenek vagyunk – magyarázatként – egy kis kitérőt tenni, és olyan forrásokból meríteni, amelyekből az ügynöksorsok leírásakor nem szoktunk. A III/III. Csoportfőnökség 1989. év legfőbb feladatait meghatározó munkatervében a legfontosabb feladatnak a „szocializmusellenes” szervezetek, csoportok és személyek elleni fellépést, ezek bomlasztását, a köztük lévő ellentétek elmélyítését és lejáratásukat tekintették.? Egy 1989. június 5-én tartott parancsnoki értekezleten pedig Horváth József, a III/III. Csoportfőnökség csoportfőnöke a következőket mondta: „Ma legközvetlenebb feladatunk és érdekünk, hogy a jogállamiságba, a többpártrendszeren alapuló demokráciába való békés átmenetet a magunk eszközeivel elősegítsük oly módon, hogy közben az MSZMP pozícióinak megőrzését is lehetőség szerint segítsük, illetve erősítsük, mivel az átmenet vezénylése az ő kezében van. Ha ezt elmulasztjuk, az átmenet is veszélybe kerülhet. […] Az MSZMP által kezdeményezett demokratikus társadalmi átalakulást természetesen csak kellő informáltság birtokában tudjuk elősegíteni, ezért az információszerző munka elsőrendű fontosságú. […] A pártot segíteni kell, hogy a választásokra minél alaposabban felkészülhessen, hogy a választási harcot megnyerhesse.” Hozzátette, hogy a kapcsolattartásban „domináljon a szóbeliség, és az információ olyan jellegű legyen, hogy adott esetben a nyilvánosságot is kibírja.”?

A hálózati személyek és kapcsolatainak adataiban, a hálózat foglalkoztatásában történt változások jelentésére szolgáló határozat szerint az 1989. november 24-én beszervezett „Sebest” 1989. december 27-én kizárták a hálózatból. Az erről szóló határozat – az iraton lévő pecsét szerint – 1990. január 15-én érkezett meg a központba. Úgy tűnik, a január közepén jelzett változásokat többnyire már nem vezették át az EGPR? hálózati nyilvántartásába, ezért ott 04-es kóddal, azaz élő (foglalkoztatott) hálózati személyként szerepel, és ez a kód szerepel a 6-os kartonján is. Így, ha nem maradt volna meg a változást jelentő határozat, az iratok alapján úgy tűnne, hogy „továbbszolgált”.

Arról egyéb adatok hiányában semmiféle ismeretünk nincs, hogy „Sebes” – ezalatt a rövid idő alatt – végzett-e egyáltalán valamiféle munkát, és ha igen, akkor az tartalmazott-e érdemleges információkat.

Az viszont elgondolkodtató, hogy az „új” alkotmányt 1989. október 18-án fogadta el az Országgyűlés, és kihirdetése napján, azaz október 23-án lépett hatályba, amikortól az alkotmány szerint az állampárti monopólium – legalábbis jogilag – megszűnt. Azaz a beszervezés szerinti foglalkoztatási vonal csak az új alkotmány szerint sem működhető pártok tevékenységét jelenthette volna. Ám a fent jelzett határozatban leírt kizárási indok arra utal, hogy a beszervezők a kizárásig vagy nem tudtak az új alkotmányról, vagy nem vettek tudomást róla. A kizárás indoka ugyanis a következő volt: „Az új alkotmány értelmében foglalkoztatása nem indokolt.”