Fedőnév, fedőszám:

Magyar Péter, Mogyoródi

Minősítés:

ügynök, informátor, titkos megbízott

Foglalkozás:

tanácstitkár, adócsoportvezető, nyugdíjas

Iskolai végzettség:

4 polgári

Beszervezés alapja:

politikai terhelő, 1973-tól hazafias

Az együttműködés időtartama:

1952–1989

Foglalkoztató szerv:

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

mezőgazdasági elhárítás, majd volt politikai elítéltek

Tartótisztek:

Osváth József áv. hadnagy

Nyitrai/Nyiki? Mihály áv. százados

Petrik Mihály áv. alhadnagy

Források:

6-os karton, 6/c, 6/a karton hátlapja, adatlap, két változásjelentés, V-105934 (13 kötet), V-146092

„Magyar Pétert” kartonjai és adatlapja (hálózati iratai) szerint 1952-ben szervezték be, és legalább 1989 végéig tevékenykedett. Ennek ellenére e minimum harminchét év alatt egyetlen dossziéját sem irattározták.

A központi 6-os kartont 1952-ben állították ki, és a karton szerint ugyanezen a napon is szervezték be. Fedőneve „Magyar Péter” lett, amelyet az egyik változásjelentés szerint 1978 januárjában változtattak meg „Mogyoródi” fedőnévre. Terhelő adat alapján szervezték be, mely az 1974-ben kelt 6/c kartonja szerint az volt, hogy kapcsolatot tartott egy UDB-ügynökkel, és feljelentési kötelezettségét elmulasztotta. Beszervezésének politikai terhelő alapját 1973-ban változtatták át hazafiasra,? és adatlapja szerint – melyet 1973-ban állítottak ki – ekkor lett megbízható és ellenőrzött hálózati személy. Foglalkoztatási vonala ekkor már nem a mezőgazdasági elhárítás, hanem volt politikai elítéltek figyelése volt.

A „terhelő adatot” jelentő feltételezett UDB-ügynöknek sikerült külföldre szöknie, s így elkerülnie a felelősségre vonást. Rokonainak és ismerőseinek azonban nem. Az ügyből több büntetőeljárás lett, több mint 70 személyt vettek őrizetbe, 10 embert halálra ítéltek, többen a börtönben haltak meg. Az eljárás Vas megyében indult, és nagy részét ott is folytatták le. Ezeknek a büntetőeljárásoknak az irataiban szerepel ugyan „Magyar” valódi neve, de csak a beszervezés előtti időből, és csak abban a minőségben, hogy távoli rokona az UDB-ügynöknek. Saját ügynöki tevékenységére a hálózati iratokon szereplő adatokon kívül semmilyen adat nincs.

6-os kartonja szerint Zala megyében szervezték be, és ott az egyik községben volt tanácstitkár. Tény, hogy a Zala megyei pártbizottság Zala nevű lapjának 1952. október 24-i száma szerint ebben a községben ugyanilyen nevű volt a tanácstitkár, és sikereket ért el a kukorica, a burgonya és a napraforgó begyűjtésében. Az is tény, hogy a hálózati iratokon 1952. december 30. és 1985. január 25. között több, „Magyar Péter”, 1978 januárjától „Mogyoródi” magán-, illetve hálózati életében történő változást jegyeztek fel.

Az 1952 és 1985 között íródott összesen hat darab hálózati irat és azok tartalma azt sejteti, hogy keletkezésük nem csupán egy tartótiszt magánakciója volt. De azt, hogy ha „Magyar Péter”, „Mogyoródi” valóban hálózati személy volt – ami a hálózati iratok alapján legalábbis valószínűsíthető –, valójában mit csinált, segített-e az állambiztonsági szerveknek, ártott-e valakinek, iratok híján soha nem fogjuk megtudni.