Fedőnév, fedőszám:

Janda Jánosné

Minősítés:

informátor

Foglalkozás:

házfelügyelő

Iskolai végzettség:

6 elemi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1958–1960

Foglalkoztató szerv:

BM II/2-i alosztály
1959-től BM II/9-d alosztály

Foglalkoztatás vonala:

területi

Tartótisztek:

Kárpáti Pál r. főhadnagy?
Takács János r. százados
Jámbor Magda r. főhadnagy?

Források:

6-os karton, B-92381

Az 1959. február 20-án kiállított központi 6-os karton szerint „Janda Jánosné”-t aznap szervezte be Kárpáti Pál rendőr főhadnagy a BM II/2-i alosztályáról, s április 14-én átadták Takács János rendőr századosnak, a BM II/9-d alosztály beosztottjának. M-dossziéja a karton szerint üres volt. Az 1959. április 29-én megnyitott B-dossziéban található, 1958. szeptember 27-i keltezésű jelentésben az előbbiekkel ellentétben arról számolt be Kárpáti főhadnagy, hogy már 1958. augusztus 27-én megtörtént „Janda János” és felesége beszervezése, amire azért volt szükség, mivel csak az ő segítségükkel tudtak egy titkos lakáskutatást végrehajtani.

„Nevezett beszervezését az alábbi módon hajtottuk végre: 1958. augusztus 27-én Pazsicki János r. f[ő]h[a]d[na]gy és Kárpáti Pál r. f[ő]h[a]d[na]gy elvtársak felkeresték a házfelügyelőt és feleségét lakásukon, mint rendőrnyomozók […] A házfelügyelővel és feleségével közöltük, hogy segítségüket kérnénk olyan formán, hogy mi egy lakásba szeretnénk bejutni, mert nekünk adataink vannak arra, hogy ott lopott holmik vannak elrejtve. A házfelügyelő és felesége önként felajánlották, hogy bármiben hajlandók támogatni a rendőrséget. Felajálkozásuk [sic!] után közöltük velük, hogy N. S. lakásában szeretnénk bejutni úgy, mint vízvezeték szerelők. Kioktattuk arra, hogy N. lakása közvetlenül a lakásuk felett van és a vízvezetékcsövek az előszobából mennek föl N. lakásába, így az előszobában lévő plafont jól vizezze be és közölje N.-ékkal, hogy csőrepedés történt nála, mivel plafonja be van ázva. A fenti hibát már jelentette az illetékeseknek és fognak kijönni 10-11 h. körül megnézni, illetve megcsinálni. Ha esetleg nem tartózkodnának itthon, úgy a lakáskulcsot hagyják nála, hogy a vízvezeték szerelők meg tudják a hibát nézni. A fentiekre részletesen kioktattuk, elmondattuk vele, hogy mit hogyan kell csinálni, majd ezután részletesen kioktattuk a legszigorúbb konspirációra és nyilatkozatot írattunk velük, melyet mindketten aláírtak. A fentieken kívül kioktattuk arra is, hogy ha nem ütközik nehézségbe, akkor mélyítsék el a kapcsolatot N.-ékkel s amit megtud tőlük azt a találkozások alkalmával jelentse nekünk.

A fenti beszervezéssel és eligazításunk alapján szépen sikerült a titkos házkutatás úgy, ahogy azt a javaslatban lefektettük, illetve elterveztük. Nevezettnek »Janda János«? fedőnevet adtuk?.”

Egy 1959. április 9-én készült jelentésből derül ki, hogy Kárpáti Pál a házaspárral hivatalosan 1959 februárjáig tartotta a kapcsolatot, s a II/2-i alosztály a beszervezés tényét azért nem jelentette a nyilvántartónak (6-os kartont sem állított ki, dossziét sem nyitott róluk), mert az informátor(ok) beszervezése előtt abban állapodott meg a két alosztály vezetője, hogy az akció befejezése után a feleséget a II/9-d alosztály foglalkoztatja tovább, mivel a házban lakókról, akik közül többen állítólag fegyveresen is részt vettek az „ellenforradalomban”, gyakran kértek környezettanulmányt. A jelentés szerint „Janda Jánosné” korábban már többször segített az alosztálynak környezettanulmányok készítésében.

A hasznosnak ígérkező együttműködés azonban rövid ideig tartott, ugyanis egy évvel később, 1960. június 21-én Jámbor Magda rendőr főhadnagy már a hálózati személy kizárására tett javaslatot. Jámbor 1959 júliusától vette át az informátort, azt követően azonban nem érkezett hozzájuk a házból környezettanulmány-kérés. „Jandáné” ráadásul csak 1957-től volt házmester, így a lakók előéletét nem ismerhette, és a házon kívül információszerző lehetősége nem volt. A főhadnagy ugyanakkor megbízhatónak tartotta, ezért adatszolgáltatónak a továbbiakban is meg kívánta megtartani.

A titoktartási nyilatkozat szerint „Janda Jánosné”-t 1960. augusztus 24-én zárták ki a hálózatból, anyagát szeptember 5-én irattározták.