Fedőnév, fedőszám:

Salamon

Minősítés:

informátor, titkos megbízott

Foglalkozás:

római katolikus lelkész

Iskolai végzettség:

teológia

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1970–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM III/III-1/a alosztály

1977-től BM Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

1980-tól BM III/III-1/b alosztály

Foglalkoztatás vonala:

római katolikus egyházi vonalon támadólagos elhárítás

Tartótisztek:

Barát Tibor r. alezredes?

Források:

6-os, 6/c, 6/d kartonok, adatlap, 2 db változás­jelentés

„Salamon” fedőnevű informátort az 1970. augusztus 11-én kitöltött központi 6-os karton szerint a Belügyminisztérium III/III-1/a alosztály beosztottja, Barát Tibor rendőr alezredes szervezte be 1970. július 30-án. 1977. március 24-től a Baranya megyei állambiztonsági szervek foglalkoztatták. 1980. szeptember 11-én visszakerült a BM III/III-1 Osztályához, ahol a „b” alosztállyal folytatta az együttműködést, feltételezhetően 1990-ig, mivel kartonján a 04-es kód (élő hálózat) olvasható, s nem szerepel rajta archivált beszervezési vagy munkadosszié száma sem.

A 6/c kartont 1980. augusztus 22-én töltötte ki a BM III/III-1/b alosztálya. E szerint „Salamon” titkos megbízott egy katolikus újság felelős szerkesztőjeként tért vissza a III/III. Csoportfőnökséghez. Csak innen tudható meg, hogy 1978. február 10. és 1979. február 15. között pihentették, „hírszerzési lehetősége megszűnt” megjegyzéssel. Ennek okát a meglévő forrásokból nem lehet kideríteni.

Az 1980. szeptember 8-án kitöltött 6/d kartonon ugyancsak a III/III-1/b alosztály a hálózati személy ideiglenes budapesti lakcímét rögzítette.

Az 1972. június 29-i keltezésű adatlapból megtudható, hogy „Salamon” teológiai doktorátust szerzett, jó néhány európai nyelven beszélt, és egy dél-dunántúli városban szolgált káplánként. A beszervezés célja titkos információk szerzése és felderítése volt. Az együttműködést az adatlap szerint szívesen vállalta, de feltételül szabta, hogy írásos jelentést nem ad. Külföldi kapcsolatokkal rendelkezett „ellenséges” szervezetek, intézmények, emigráns szervezetek és egyéb ellenséges elemek felé, mivel többször járt hivatalosan Nyugaton. Nyugati kapcsolatai ismerték beállítottságát, származását. A beszervező tiszt megállapította, hogy hű a rendszerhez, a munkát szívesen vállalata, ellenőrzött és megbízható hálózati személynek minősítették. Sorra vették személyi tulajdonságait is: nyugodt, kiegyensúlyozott, kényes helyzetekben feltalálja magát, udvarias, bár társaságban gátlásosnak, zárkózottnak találták.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztálya 1977. március 22-én kitöltött változásjelentésében „Salamon” új szolgálati helyeként egy Tolna megyei kisközséget adott meg. Az 1980. augusztus 28-i változásjelentés pedig a 6/d kartonról már ismert információkat tartalmazza.

„Salamon” a római Pápai Magyar Intézetnek – mint ahogy „Ludvig Beron” fedőnevű ügynök? jelentette – a legtehetségesebb hallgatója volt. Olaszországi tartózkodásáról és ottani tanulmányairól „Márk” fedőnevű ügynök? is közölt információkat. Mivel a kinti ügynökök jelentéseinek időpontja 1970 és 1972 közé esik, vélhetően már a politikai rendőrség embereként került ki Rómába.

A magyar belső elhárítás úgy a beszervezése előtt, mint az együttműködés ideje alatt „Halász”, „Halápi” és „Máté János” fedőnevű hálózati személyek? jelentéseiben olvashatott „Salamon”-ról, igaz, nem ő volt a megfigyelés, az ellenőrzés első számú célszemélye, csupán meg-megemlítik bennük. A két operatív dosszié? sem visz előbbre akár a beszervezés okainak, akár az együttműködés tartalmának alaposabb megismeréséhez. Az egyikben külföldi levelezések K-ellenőrzése kapcsán bukkan fel neve, miszerint egy müncheni könyvkereskedésnek megköszönte a XXIII. János pápáról szóló könyvet. A másik dosszié szerint külföldi ösztöndíjra akarták ajánlani magas egyházi személyek. A pályájáról megismert fragmentumokból viszont arra lehet következtetni, hogy az egyházi szolgálata leginkább Magyarországhoz kötötte.

„Salamon” fedőnevű titkos megbízottról az ismert hálózati nyilvántartásokon kívül más érdemi adattal nem rendelkezünk. B-dossziéra és az M-dossziéra még utalás sincs az ÁBTL-ben lévő iratokban, igaz, amint az adatlapból megtudhattuk, írásos jelentést nem adott, a kapcsolattartó tiszt esetleges feljegyzéseit azonban elvileg irattározhatták.

Az ÁBTL-ben meglévő és ismertetett forrásokból az vezethető le, hogy a hatályos törvényi kritériumok alapján „Salamon” nem minősül ügynöknek, viszont a személyével kapcsolatos adatokban bekövetkezett változásoknak éveken át történő nyomon követéséből az feltételezhető, hogy együttműködött – mégpedig egészen 1990-ig – a politikai rendőrséggel.