Fedőnév, fedőszám:

Hegyi Pál

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

szerszámkészítő, postai kötöző, gépész

Iskolai végzettség:

érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1976–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztály

Foglalkoztatás vonala:

politikai elítéltek, 1989-től kulturális vonal

Tartótisztek:

Selmeczki József r. főhadnagy
Gyenes r. főhadnagy (1976. október 18-tól)
Kladek J. r. hadnagy (1979-től)
Szamosi A. r. hadnagy (1987-től)
Tóth S. r. őrnagy (1989-től)

Források:

két db 6-os, két db 6/c és egy 6/d karton, három db 6/a karton hátlapja, változásjelentés, adatlap öt változásjelentéssel és egy kódlappal, V-159788

A titkos megbízottról kiállított két 6-os karton közül az egyik központi, a másik helyi. „Hegyi Pált” mindkét karton szerint 1976. augusztus 6-án szervezte be Selmeczki József rendőr főhadnagy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztályáról. A kartonokat 1976. augusztus 11-én állították ki, csak H-szám? szerepel rajtuk, irattározott dossziészám nem, ami azt jelentheti, hogy a III. Főcsoportfőnökség felszámolásáig „Hegyi” aktív volt, így beszervezési és munkadossziéját nem irattározták. A beszervezés alapja: hazafias. A foglalkoztatás vonala: „politikai elítéltek”; a helyi 6-os kartonon ezt áthúzták, helyére a „kulturális vonal” került. Az adatlaphoz kapcsolódó, 1989. május 5-én kelt változásjelentés szerint a kulturális vonal lett a titkos megbízott fő foglalkozási területe, de „nem szűnt meg a volt pol[itikai] elítéltek vonala, mert alkalmanként ezen a területen is segít”. A központi kartonon megtalálható még a szervkód és a 04-es kód is, mindkettő élő, foglalkoztatott hálózatot jelent. A helyi kartonon ilyen kódok nincsenek, de azt feltüntették rajta, hogy „Hegyi”-t ugyanazon szervezeti egységen belül 1976 októberében, 1979 februárjában, 1987 áprilisában és 1989 májusában más-más tartótisztnek adták át. Ezen a kartonon munkahely- és lakcímváltozás is szerepel. Bár „Hegyi” másik megyébe költözött (az adatlaphoz kapcsolódó változásjelentés szerint 1984-ben), mindegyik változásjelentést a beszervezés helyéről írták, vagyis nem adták át a lakóhely szerint illetékes állambiztonsági szervnek.

A 6/a kartonokon feltüntetett három személy mindegyike politikai elítélt volt, az ügynökhöz való viszonyukat mindegyik esetben barátinak minősítették. A 6-os kartonokhoz kapcsolódó változásjelentésen egy negyedik 6/a kartonos politikai elítélt adatainak törlését kérték 1990. január 4-én, az ő 6/a kartonja nem maradt meg. A négy személy közül egyik sem szerepel olyan dossziéban, melyet 1976, vagyis „Hegyi Pál” beszervezése után zártak le, és amelyben a titkos megbízottnak róluk szóló jelentése lenne. A 6/c és 6/d kartonokon nincs a többihez képest eltérő információ.

Az adatlap szerint hazafias (eszmei, politikai) alapon, úgynevezett gyors módszerrel szervezték be, az együttműködést szívesen vállalta, feltételei nem voltak. Foglalkoztatási területe a figyelődossziésok ellenőrzése volt. Az adatlap külön fejezetet szentelt a hálózati személy erkölcsi politikai arculatának, ahol a kissé ellentmondásos szövegrészek (korábban már elítélték politikai bűncselekményért, de a rendszerhez lojális, és az MSZMP-ből kizárták) aláhúzásával pontosította „Hegyi” jellemrajzát a beszervező tiszt.

„Hegyi Pál”-nak levéltárba került a vizsgálati dossziéja is (V-159788), amely a vele szemben izgatás miatt lefolytatott büntetőeljárás anyagát tartalmazza. Eszerint 1969-ben zárták ki a pártból, izgatás miatt már az 1950-es években is elítélték. 1971-ben indult ellene egy újabb eljárás izgatás, majd tiltott határátlépés kísérlete miatt. Első fokon négy évre ítélték, másodfokon ezt három évre mérsékelték. Az ítélet 1973. október 9-én emelkedett jogerőre, feltételes szabadságra nem volt bocsátható, az előzetes letartóztatásban töltött időt beszámították a büntetésébe. Így beszervezése idején – feltéve, hogy nem volt olyan újabb büntető ügye, amelynek az anyaga nem maradt meg – szabadlábon volt.