Fedőnév, fedőszám:

Helga

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

sorkatona, londiner, egyetemi hallgató

Iskolai végzettség:

gimnáziumi érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1984–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM III/IV-3/c alosztály
1984. októbertől BM BRFK III/III-C alosztály

Foglalkoztatás vonala:

fegyveres erők elhárítása, később egyházireakció-elhárítás, majd kiutazó magyarok ellenőrzésének biztosítása

Tartótisztek:

Kovács Zoltán r. főhadnagy

Források:

6-os karton, 6/d karton, 6/a karton hátlapja, adatlap, hat változásjelentés

A sorkatonai szolgálatát töltő „Helgá”-t az 1984. február 22-én kiállított központi 6-os karton bejegyzése szerint 1984. február 20-án Kovács Zoltán rendőr főhadnagy, a BM III/IV-3/c alosztály beosztottja szervezte be hazafias alapon. A lakcím nyilvántartására szolgáló 6/d kartont 1984. október 4-én állították ki, a titkos megbízott valószínűleg akkor szerelt le, s 6-os kartonja szerint 1984. október 10-én átadták a BRFK III/III-C alosztályának. Új tartótisztjének neve, foglalkoztatásának további iránya nem szerepel a kartonon, megtalálható viszont rajta a 01-es kódszám, amely titkosított élő, vagyis jelentősebbnek ítélt, még nem kizárt hálózati személyt jelentett. A kartonon csak H-szám van, tehát a dossziéit nem irattározták.

Az ugyancsak 1984. február 22-én kitöltött 6/a karton előlapján „Helga” közeli ismerőseként egyik katonatársát tüntették fel, s mivel a karton hátlapjára kézzel mindkét foglalkoztató szervet ráírták, valószínűsíthető, hogy a két ember kapcsolata leszerelésük után is fennmaradt.

Az 1984. február 22-én kiállított adatlap szerint a beszervezés alapja – a 6-os kartonnal megegyezően – hazafias, módszere gyors volt, a jelölt az együttműködést szívesen vállalta, feltételeket nem támasztott, ezenkívül ellenőrzöttnek és megbízhatónak minősítették. Az adatlapon – a 6-os kartonnal ellentétben – feltüntették a foglalkoztatás vonalában bekövetkezett változásokat is (az egyházi reakció elhárítása, majd a kiutazó magyarok ellenőrzésének biztosítása). Az viszont, hogy „Helga” átadásának oka a leszerelése volt, hogy londinerként dolgozott, majd egyetemi hallgató lett, később az NDK-ban vállalt munkát, s emiatt 1987 októberétől pihentették, csak a változásjelentésekből tudható, az adatlapot nem aktualizálták. A pihentetésre vonatkozó javaslatot a BRFK III/III-C alosztálya félévente megismételte, utoljára 1989. december 13-án.