Fedőnév, fedőszám:

Firkász

Minősítés:

titkos megbízott, 1989-től titkos munkatárs

Foglalkozás:

könyvtáros

Iskolai végzettség:

érettségi

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1987–[1990]

Foglalkoztató szerv:

BM III/III-4/c alosztály
1987. szeptembertől BM III/III-6/b vagy III/III-6/a alosztály

Foglalkoztatás vonala:

kulturális

Tartótisztek:

Molnár József r. hadnagy

Források:

6-os, 6/c és 6/d karton, adatlap és változásjelentés az adatlaphoz, O-19618/3

A 6-os karton központi karton, mely szerint „Firkász”-t 1987. február 5-én – a karton kiállításának napján – szervezte be Molnár József rendőr hadnagy, a BM III/III-4-c alosztály hadnagya, hazafias alapon. 1987. szeptember 22-én átvette a III/III-6-b alosztály. Hogy a tartótiszt személyében történt-e változás, nem derül ki. A 01-es? kód szerint élő, titkosított hálózati személy volt, s a kartonon szereplő H-szám, illetve az irattározott B- vagy M-szám hiánya is azt jelzi, hogy 1990 elején még az állambiztonság szolgálatában állt.

A 6/c kartont ugyancsak 1987. február 5-én állították ki. E szerint a beszervezés célja titkos információk szerzése, felderítése volt. A kartonon a gépelt „tmb.” jelzést zárójelbe tették, és kézzel „tmt.” rövidítést írtak mellé, vagyis a hálózati személyt titkos megbízottból eggyel magasabb kategóriába sorolták, titkos munkatárssá léptették elő. Az átminősítés időpontját nem jelzik, ez a később ismertetett adatlapból derül ki. A kartonon szereplő átírás szerint „Firkász”-t nem a III/III-6/b, hanem, hanem a 6-a alosztály vette át.?

A 6/d karton a beszervezés idején érvényes lakcímet tartalmazza, s szintén 1987. február 5-én állították ki. Beszervezőként géppel a III/III-4-c alosztály szerepel, a 4-c-t kézzel áthúzták, és 6-b-t írtak a helyére.

Az adatlap szerint foglalkoztató szervként a 4-c alosztályt a 6-a alosztály váltotta fel, ez megegyezik a 6/c karton adataival, de ellentétes a 6-os és 6/d kartonon szereplőkkel. „Firkász”-t hazafias alapon, gyors módszerrel szervezték be, az együttműködést szívesen vállalta, de annak feltételéül megszabta, hogy bizonyos személyek ellen nem használhatják fel. Foglalkoztatási területe a kulturális területen ellenséges tevékenységet kifejtő személyek ellenőrzése volt. Minősítése titkos megbízott, megbízható, de még nem ellenőrzött. Átadására, pihentetésére vagy kizárására az adatlapon nincs említés. Az 1989. március 6-án készült változásjelentésen tüntették fel, hogy minősítése titkos megbízottból titkos munkatársra változott. Az 1989. november 2-án írtak szerint pedig attól a naptól visszavonásig a hálózat titkosításának bejegyzését kérte a III/III-6-b alosztály.?