Fedőnév, fedőszám:

Orbán Péter

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

nincs adat

Iskolai végzettség:

nincs adat

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1977–?

Foglalkoztató szerv:

BM Pest Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. alosztály

Foglalkoztatás vonala:

kulturális

Tartótisztek:

Hargitai Gábor r. alhadnagy?

Források:

13 db 6/a karton hátlapja (fénymásolat), B-87494

Az „Orbán Péter” fedőnevű titkos megbízottnak nem került közgyűjteménybe a 6-os kartonja, de a beszervezési és a munkadossziéja sem. Létezéséről az „Orvos” fedőnevű lakásgazda? B-dossziéjában vannak információk. Ezt a dossziét a korabeli gyakorlattól eltérően – majdnem – szabályosan vezették, így nagyrészt szerepelnek benne azok a hálózati személyek, akikkel a tartótisztek az „Orvos” fedőnevű találkozási lakásban bonyolították le a találkozókat. Hargitai alhadnagy amúgy nemcsak a T-lakásgazda kapcsolattartója volt, hanem történetesen „Orbán Péter” titkos megbízotté is.

A dossziéból tudható, hogy Hargitai Gábor rendőr alhadnagy javasolta, hogy „Orbán Péter” hálózati személlyel a továbbiakban az „Orvos” fedőnevű „T”-lakásban lenne célszerű lebonyolítani találkozókat, amit Dr. Budai János rendőr alezredes, osztályvezető engedélyezett. Ebben, a 1977. június 2-án kelt javaslatában az operatív tiszt azt írta, hogy „Orbán Péter”-t 1977. március 1-jén szervezték be? hazafias alapon, „a kulturális területen támadó ellenséges elemek elhárítási vonalán történő foglalkoztatására, preventív és ellenőrző hálózati funkció ellátására […] a beszervezése óta eltelt rövid idő alatt több operatív szempontból felhasználható információt adott Cegléd város értelmiségi köreiben és a kulturális élet területén tapasztalt negatív jelenségekről, politikai szempontból nemkívánatos tendenciákról, több kompromittált személy jelenlegi magatartásáról, tevékenységéről”.

A dossziéban fellelhető azokról a hálózati személyekről készült kimutatás is, akikkel a találkozást az operatív tisztek ebben a lakásban bonyolították le. Mivel a kimutatás tartalmazza a hálózati személyek beszervezéskori H számát,? melyek ismeretében meglehetős pontossággal megállapítható, hogy mikor történt a beszervezésük, illetve jóesetben a hálózati nyilvántartásban is azonosíthatók.

További érdekesség, hogy „Orbán Péter”-nek a jegyzéken olvasható H-száma csak innen ismerhető meg, amellett ezen a számon szerepel 13 darab – fénymásolatban megmaradt – 6/a karton, amelynek a hátlapján lévő adatok alapján „Orbán Péter” hálózati személy beazonosítható. Az ügynök kapcsolatairól kiállított 6/a karton előlapján szereplő (megfigyelt) személyek pedig – mint kiderült – vagy ceglédiek, vagy a várossal kapcsolatba került más illetőségű értelmiségiek voltak, a célszemélyek többsége azonban ceglédi értelmiségi személy volt.

Tanulmányozási ideje alatt, majd beszervezését követően többféle módon ellenőrizték „Orbán Péter” titkos megbízottat, azonban megbízhatóságával vagy az állambiztonsági szervekhez való megfelelő viszonyával kapcsolatban semmilyen probléma nem merült fel.