Fedőnév, fedőszám:

Csángó

Minősítés:

titkos megbízott

Foglalkozás:

tudományos munkatárs

Iskolai végzettség:

egyetem

Beszervezés alapja:

hazafias

Az együttműködés időtartama:

1977–1990

Foglalkoztató szerv:

BM III/III-4-c alosztály

Foglalkoztatás vonala:

kulturális terület

Tartótisztek:

Jámbor Imre r. hadnagy

Források:

6-os karton, 6-os film és 6/c karton, 5 db 6/a karton hátlapja (film), adatlap, kódlap

„Csángót” 1997. szeptember 2-án szervezte be Jámbor Imre, a III/III. Csoportfőnökség nemzeti ellenzékkel szembeni elhárítást végző alosztályának hadnagya. Arról, hogy az ezt követő több mint tíz évben voltak-e további tartói, iratok hiányában nincs tudomásunk. 6-os kartonja központi karton, és arra tapasztalataink szerint ritkábban vezettek át változásokat, mint a helyi kartonokra.? A 6-os karton szerint a tizenkét év alatt egyetlen dossziét sem irattároztak. Ez a B-dosszié vonatkozásában teljesen logikus, hiszen a B-dossziét kizáráskor kell irattározni, vagy olyan esetben, ha a hálózati személyt olyan szervnek adják át, ahova tilos továbbadni a dossziét, így például a bűnügynek.

Az M-dosszié jelzésének hiánya a kartonon már több elméleti lehetőséget vet fel. Ezek a következők: az adott személy nem adott jelentést; adott írásban vagy szóban jelentést, de azt, vagy kivonatát, annak a személynek a dossziéjában helyezték el akiről jelentett; adott jelentéseket, de azok „használhatatlanok” voltak, ezért az M-dossziét nem irattározták; adott jelentéseket, de azokat valamilyen oknál fogva a tartó szerv 1989 előtt nem irattároztatta, és 1989 végén irattározás helyett megsemmisítették.

„Csángó” esetében a fennmaradt, változások jelentésére szolgáló határozat szerint ez utóbbi igaz. Az 1990. január 3-án kelt határozatban ugyanis az áll, hogy hírszerző lehetőség megszűnése miatt „Csángót” kizárták a hálózatból, és „B- és M-dosszié megsemmisítésre került”.

Azt, hogy mi volt a dossziék tartalma, végzett-e értékelhető „munkát”, vagy sem, nem tudjuk, dosszié nincs, és a 6/a kartonosok anyagának kutatása során sem találtunk jelentést tőle.

Az eddig említett iratokon kívül rendelkezésünkre áll egy 1977. szeptember 3-án kitöltött adatlap és egy kódlap, amit 1988. december 15-én töltöttek ki.

Az adatlap szerint a beszervezés célja titkos információk szerzése, felderítése, operatív kombinációk végrehajtása és ellenséges tevékenységet folytató személyek felismerése, felkutatása volt.

Hazafias alapon és gyors módszerrel szervezték be, az együtt működést pedig szívesen vállalta, és szívesen végzi.

Ez utóbbi megállapítások azonban nincsenek szinkronban az ellenőrzöttségéről és megbízhatóságáról írottaknak. Az adatlapon ugyanis az szerepel, hogy megbízhatósága nincs megnyugtatóan ellenőrizve. Ezt a megállapítást – azaz nem tudják, hogy igazat mond-e, vagy nem – 11 évvel később is megerősítették a kódlapon, megbízhatósága nem volt megnyugtatóan ellenőrizve még1988 decemberében sem.