Fedőnév, fedőszám:

Géza

Minősítés:

ügynök

Foglalkozás:

egyetemi hallgató

Iskolai végzettség:

„kilenc félév egyetem”

Beszervezés alapja:

kompromittáló

Az együttműködés időtartama:

1957–1959

Foglalkoztató szerv:

BM II/3-d alosztály

Foglalkoztatás vonala:

ifjúság

Tartótisztek:

Kovács Miklós rny. hadnagy?

Források:

6-os karton, B-84451, V-141395

„Géza” fedőnevű ügynöknek a központi 6-os kartonját 1957. március 26-án állította ki a BM II/3-d alosztályán Kovács Miklós rendőrnyomozó hadnagy. A beszervezési dossziéját 1957. május 6-án nyitották, azonban „Géza” fedőnevű ügynök beszervezésére már korábban, az 1957. március 17-i jelentés szerint március 12-én került sor, viszont a 6-os kartonon ez a dátum március 13.

„Géza” a hatósággal való kapcsolatfelvételekor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának hallgatója volt. A beszervezéséhez szolgáló kompromittáló adatként az a körülmény szolgált, hogy az 1956-os forradalom idején az egyetem forradalmi bizottságának volt a tagja, majd az egyetemi oktatás újraindítása után is – Kovács hadnagy szerint – rossz hatást gyakorolt a társaira jobboldali politikai nézeteivel.

A beszervezése előtti napokban, március 5-én a BM II/3-d alosztályról Kovács hadnagy „Géza” közbiztonsági (preventív) őrizetbe vételére készített javaslata? indoklásában ezt részletesebben kifejtette. „A forradalmi bizottságok feloszlatása után sem hagyta abba a felforgató és felbujtó tevékenységét. Jelenleg több hallgatóval együtt kormány és pártellenes beszélgetéseket folytat. A MEFESZ? jelenlegi vezetőségét (mely jelentősen balra tolódott el) társaival együtt nem akarja elismerni, és továbbra is kapcsolatot tartanak a régi vezetőséggel […] Feltételezhető, hogy a befolyása alatt álló hallgatókat bevonná az esetleges rendzavarásba március 15-én.”

1957. március 11-én a BM Országos Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Főosztályának vezetője utasította az alosztályt „Géza” előállítására és a lakásán házkutatás tartására. Egy nappal később ügyészi jóváhagyással Kovács hadnagy már arról írt, hogy „Géza” kihallgatása során azt állapította meg, hogy egyáltalán nem rendelkezik olyan kapcsolatokkal, és nem áll kapcsolatban olyan társasággal, melyet a befolyásán keresztül aktivizálni tudna március 15-én, ezért javasolta szabadlábra helyezését.

„Géza” azonban az előállítást és a kihallgatást nem úszta meg olyan egykönnyen, mint ahogy arról a vizsgálati anyagban olvashatunk, ugyanis a kihallgatás napjára esett ügynöki beszervezése is. Kovács hadnagy szerint a Természettudományi Karon nem volt elegendő hálózata a politikai rendőrségnek, emiatt kívánták beszervezni. A jelentésében viszont ismét tényként állapította meg, hogy igen széles kapcsolatai voltak úgy a hallgatók, mint a tanárok között. A beszervező tiszt látszólag elfogadta vallomását, mivel ellenséges politikai beállítottságáról bizonyítékkal a hatóság nem rendelkeztek, majd felvetette, ha tényleg nem a konszolidáció ellensége, segítse elő a mielőbbi megvalósulását, ellenkező esetben saját magát hazudtolja meg. A jelölt nem utasította el a kapcsolat létrehozását, azonban azt a formát, amelyet a politikai rendőrség ajánlott, nem tartotta megfelelőnek. A jelölt annyit akart vállalni, hogy ha tudomást szerez ellenséges tevékenységről, arról tájékoztatja a hatóságot. Végül mégis megírta a titoktartási nyilatkozatot, és vállalata az együttműködést. A későbbi beszélgetéseken azonban kiderült, hogy nem szívesen beszél olyan személyekről, akik valamilyen formában kompromittálták magukat, csak a javukra szolgáló eseteket mondta el, és azokat pedig, amelyeket nem tagadhatott le, mert nyilvánvalóak voltak, csak röviden. Azt tervezték, hogy kompromittálják őt, amivel erkölcsileg meg tudják majd fogni, és akkor végre munkába tudják állítani. Ellenőrzésére „Samu Jenő” fedőnevű ügynököt? utasították. Az ügynök beszámolt arról, hogy „Gézá”-t leginkább a házassága és elhelyezkedésének problémái foglalkoztatják, ugyanis 56-os szerepvállalása miatt a korábban megígért egyetemi tanársegédi állást nem kapta meg. Emiatt más lehetőség után kellett néznie, mégpedig ragyogó sikerrel, a Konverta Egyenirányító Gyárba vették fel felelős beosztásba. Régi egyetemi kapcsolatait azonban továbbra is fenntartotta. Olyan információval azonban nem tudott szolgálni, amivel zsarolható lett volna.

Egy évvel később, a II/5-f alosztályon Stengl Károly rendőr százados? 1958. november 24-i jelentéséből megtudható, hogy néhány hónappal korábban Bokor Rezső rendőr hadnagy? engedély nélkül kizárta a hálózatból „Géza” fedőnevű ügynököt. Mint a jelentésből kiderül, a későbbi kihallgatása során az ügynök elmondta, hogy ő nem tudott megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy másokra árulkodjon. Éppen ezért egyetlen sor jelentést sem adott a kapcsolattartójának. Máskülönben éjjel-nappal a tudományos munkájával volt elfoglalva. Stengl százados álláspontja szerint soha nem tudják megértetni vele a hálózati munka „elvi helyességét”, nem lehet őt arra rávenni, hogy mások ellenséges tevékenységéről jelentsen. Agrárproletár származása miatt viszont vele szemben erélyesebb eszközökkel nem volt célszerű fellépni. Ezért a korábbi kizárásának érvényesítését javasolta a százados. A beszervezési dossziéjának irattározásakor, 1959. március 17-én a 6-os kartonra azt jegyezték fel, hogy a munkát megtagadta.

Szabályos beszervezése ellenére „Géza” fedőnevű ügynök – a kizárási javaslatban leírtak szerint – az „együttműködésük” ideje alatt nem adott jelentést a politikai rendőrségnek, amit a 6-os karton feljegyzése is megerősít, miszerint az „M-dosszié üres”.

1964. szeptember 21-én a BM III/II-6/c alosztályról Neszi István rendőr százados? elővette „Géza” hálózati anyagát. Kiderült, hogy a jeles eredménnyel elvégzett egyetemi tanulmányai után sikeres szakmai karriert futott be, több KGST-munkabizottságnak tagja, ezért a kapcsolat újrafelvétele miatt felkereste Neszi százados az egykori ügynököt. „Géza” a rendszeres kapcsolattartást azonban továbbra sem vállalta, családi körülményeire és a munkájával kapcsolatos elfoglaltságra hivatkozva, viszont felajánlotta, hogy szakértői tanácsaival, véleményével – szükség esetén – segíti a hatóság munkáját. Ezt pozitívan értékelte a százados, mivel az együttműködéstől nem zárkózott el kategorikusan, bizonyos szakkérdésekben a jövőben esetlegesen majd kikérhetik véleményét. Az esetleges további együttműködésről azonban nincsenek írásos források.